Aktualności

fot. Henryk Bielamowicz (CC BY-SA 4.0)
29.07.2019

Biblioteka w zabytkowej plebanii w Trzcinicy

W zabytkowej trzcinckiej plebanii będzie się mieścić filia Gminnej Biblioteki w Jaśle z siedzibą w Szebniach. Remont dofinansowano na kwotę ponad 552 tys. zł w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Plebania została zbudowana w latach 1890-1900 w stylu neorenesansowym. Była użytkowana jeszcze do lat 90-tych XX w.

O planach gminy co do zaadoptowania plebanii w Trzcinicy do nowych celów wiadomo od dawna. Koszt inwestycji oszacowano na nieco ponad 736 tys. zł. Oprócz siedziby filii biblioteki publicznej, znaleźć się tam mają także izba muzealna oraz punkt informacji turystycznej. W przyszłości gmina planuje wprowadzenie „biletu łączonego”, uprawniającego do zwiedzania Karpackiej Troi i zabytkowego kościoła św. Doroty. W punkcie informacyjnym na turystów czekał będzie przewodnik.

Gmina chciałaby, aby remont i modernizacja obiektu zakończyły się we wrześniu przyszłego roku.

Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy gruntownego remontu obiektu z zewnątrz – m.in. wymiana dachu, naprawa elewacji oraz jego wnętrza – pojawią się nowe posadzki, zmieni się układ pomieszczeń, ocieplony strop, zbudowane zostaną nowe sanitariaty i wszystkie instalacje.

[źródło: http://gospodarkapodkarpacka.pl]