Aktualności

03.04.2020

Artur Przybysławski laureatem Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Filozof i tłumacz Artur Przybysławski, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został laureatem Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za rok 2019. Jego powieść „Pan Profesor” zostanie wydrukowana w tysiącu egzemplarzy.

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca obejmuje poezję, prozę i esej. Tematyka utworów jest dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.

Izabela Kozicka-Prus z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała w czwartek, że do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 185 prac, z czego odrzucono 33 ze względów formalnych.

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: prof. Kazimierz Nowosielski (przewodniczący jury), Iwona Borawska, Tadeusz Dąbrowski oraz Anna Sobecka-Waśkiewicz.

Nagrodę przyznano Arturowi Przybysławskiemu za powieść „Pan Profesor”.

„W nagrodzonym utworze tytułowy bohater jest tym jedynie, na co ów tytuł wskazuje: nadętym pseudouczonym - filozofem, który mniema, iż niemal wszystko, co z jego społeczną oraz naukową pozycją związane, winno się pisać dużą literą. Postać to zaiste groteskowa, jak i groteskowe są w tym dziele instytucje powoływane, jak się to jeszcze czasem sądzi, do szukania prawdy i do dzielenia się nią” - czytamy w uzasadnieniu decyzji jury.

Podkreślono, że „Pan Profesor” jest „precyzyjnie i z polotem napisanym pamfletem na współczesne uniwersytety, a zwłaszcza na to, co się tam dzieje w obrębie nauk dotąd zwanych społecznymi albo szerzej: humanistycznymi”

 „Artur Przybysławski z podziwu godną pasją, z nadzwyczajną znajomością rzeczy, a także niezwykłym poczuciem humoru opisuje i dekonspiruje zarazem wykształcone oraz utrwalone tam postawy, praktyki życia wspólnotowego, i nade wszystko imitujący naukowe postępowanie, oderwany pod rzeczywistości, sztuczny język, którym posługują się zainstalowane tam elity. I co najważniejsze: jest to przy tym pełen ironii, groteskowy +traktat+ o stanie współczesnej kultury, a tym samym o świadomościowym uposażeniu nas wszystkich” - oceniło jury.

Dr hab. Artur Przybysławski jest pracownikiem Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie wykłada filozofię buddyjską, język tybetański oraz filozofię europejską. Jest tłumaczem z języka tybetańskiego i angielskiego. Ma na swoim koncie kilka książek o filozofii buddyjskiej.

Komisja Konkursowa wyróżniła też cztery prace: „Załoga” Mirosława Tomaszewskiego, „Pani Zofia” Artura Dudzińskiego, „Pobite Gary Hell” Magdaleny Czubaszek oraz „Przygody słowa” Rafała Barona.

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie przez miasto Gdańsk wydania zwycięskiego utworu w nakładzie 1000 egzemplarzy. Do dyspozycji miasta Gdańska będzie 250 sztuk książki, które trafią m.in. do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz będą wykorzystane jako nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez miasto. Pozostałe 750 egzemplarzy otrzyma laureat konkursu.

Bolesław Fac, patron konkursu, urodził się 9 lutego 1929 r. w Międzychodzie (Wielkopolskie). Zmarł 12 stycznia 2000 r. w Gdańsku. Był prozaikiem, poetą i tłumaczem z języka niemieckiego.

Dzieciństwo spędził w Bydgoszczy, w Gdańsku zamieszkał w 1947 r. Od 1950 r. przez 32 lata był pracownikiem Stoczni Gdańskiej na różnych stanowiskach m.in. inżyniera przygotowania produkcji, kierownika Centralnej Rozdzielni Dokumentacji oraz kierownika Zakładowego Ośrodka Informacji Techniczno-Ekonomicznej. Pracował także w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Debiutował w 1956 r. wierszami na łamach studenckiego dwutygodnika „Kontrasty”. Trzy lata później wydał pierwszy zbiór poezji pt. „Gotyk dźwięku”. Autor kilkunastu tomików wierszy, siedmiu powieści (m.in. „Misja specjalna”, „Damroka”, „Aureola, czyli powrót do Wrzeszcza”), sztuk teatralnych, przekładów z literatury niemieckiej.

W latach 1981-1983 pełnił funkcję prezesa Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Był inicjatorem ustanowionego w 1991 r. Konkursu Literackiego Miasta Gdańska, któremu w październiku 2002 r., uchwałą Rady Miasta, nadano imię Bolesława Faca.

[źródło: PAP]