Aktualności

14.03.2022

Anna Onichimowska i „Guliwer” z Pegazikami

Podczas Poznański Targów Książki wręczono prestiżowe statuetki Pegazika, które towarzyszą imprezie od 2005 roku. Laur przyznawany przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek twórcom oraz animatorom książek dla dzieci i młodzieży trafił w tym roku do Anny Onichimowskiej i redakcji kwartalnika „Guliwer”.

Anna Onichimowska została laureatką w kategorii Twórca Książki dla Dzieci i Młodzieży za całokształt dorobku i stałą aktywność twórczą, prowadzoną w znakomity sposób od ponad 40 lat, a w szczególności za odwagę podejmowania trudnych problemów i liryczny humor pojawiający się w opowieściach Autorki o kwestiach nieoczywistych i skłaniających do refleksji, a także za pamięć o dziecięcych czytelnikach w różnym wieku.

Onichimowska to poetka, prozaiczka, dramatopisarka, autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.

Za pracę magisterską pt. Świat dzieci a świat dorosłych w powieściach Janusza Korczaka otrzymała nagrodę w konkursie na prace naukowe o twórczości dla dzieci na III Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu w 1977. W 1976 debiutowała wierszami dla dorosłych, zamieszczonymi na łamach „Sztandaru Młodych” oraz „Kultury”. Współpracowała z Polskim Radiem i jest autorką słuchowisk dla Teatru Radiowego. Jej debiutem książkowym był zbiór wierszy Gdybym miał koniawydany w 1980. Jest autorką ponad czterdziestu książek – głównie dla dzieci i młodzieży, wielu scenariuszy, sztuk teatralnych, telewizyjnych i radiowych, laureatka licznych prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych.Jej Dobry potwór nie jest zły otrzymał Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, Najwyższa góra świata została wpisana na Listę Honorową IBBY. Książki, opowiadania i dramaty Anny Onichimowskiej tłumaczone są m.in. na język włoski, francuski, angielski, słoweński, niemiecki, koreański, chiński. W latach 1995–2003 była przewodniczącą polskiej sekcji IBBY (International Board on Books for Young People), była również członkiem zarządu tej organizacji.

W kategorii Przyjaciel Książki dla Dzieci wyróżniono redakcję kwartalnika „Guliwer” za ponad 30-letnie wnikliwe przyglądanie się wszelkim zjawiskom związanym z książkami dla dzieci i rynkiem tych książek. Za pracę badawczą, recenzencką, analityczną i informacyjną. Za konsekwentne tworzenie i wydawanie – wbrew trudnościom i kryzysom – periodyku, który jest nieocenionym źródłem wiedzy dla naukowców, nauczycieli, bibliotekarzy, wydawców, księgarzy oraz rodziców młodych czytelników.

Czasopismo „Guliwer”, w całości poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży, powstało w 1991 roku. Pierwszym jego wydawcą była Fundacja „Książka dla Dziecka”, a w latach 2000-2002 pismo przejął Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W 2003 roku nastąpiła kolejna zmiana: redakcję włączono do struktury Biblioteki Śląskiej w Katowicach, a obowiązki wydawnicze podjęło Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Czasopismo (do 1999 roku miesięcznik, potem kwartalnik) adresowane jest do środowisk mających zawodowo do czynienia z książką dla dziecka: nauczycieli (także akademickich, kształcących przyszłych pedagogów i bibliotekarzy), pracowników bibliotek, wydawców, księgarzy, twórców (pisarzy, ilustratorów), krytyków literackich i badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, ale także do rodziców, pragnących zapewnić dzieciom wartościową lekturę.

W każdym numerze można znaleźć: recenzje nowości wydawniczych, wywiady z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz wydawcami; teksty historycznoliterackie, eseje i rozprawy dotyczące klasyki literatury dla dzieci; artykuły opisujące doświadczenia bibliotekarzy i nauczycieli związanych z upowszechnianiem czytelnictwa oraz informacje o ważniejszych wydarzeniach kulturalnych, związanych z książką i czytelnictwem w kraju i poza jego granicami. Obecnie redaktor naczelną pisma jest Edyta Antoniak-Kiedos (od 2020 roku), wcześniej zaś tę funkcję pełnili Joanna Papuzińska (1991-2002) i Jan Malicki (2003-2019).