Aktualności

26.11.2019

Andrzej Peciak ponownie nominowany do Nagrody im. Jerzego Giedroycia!

Andrzej Peciak, szef Działu Wydawnictw (Sekcji Czasopism Patronackich) Instytutu Książki i pomysłodawca serii książek „W kręgu paryskiej Kultury”, po raz drugi z rzędu znalazł się w gronie nominowanych do przyznawanej przez „Rzeczpospolitą” Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Nominacje uzyskali także: Jacek Majchrowski, Piotr Kłoczowski, Wiera Meniok wraz z Fundacją „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza", Aleksandra Hnatiuk, Mykoła Riabczuk, Dorota Janiszewska-Jakubiak, Igor Tsependa i Mykoła Kniażycki. Laureata poznamy 10 grudnia o godzinie 17.00 podczas uroczystej gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.

Andrzej Peciak w okresie PRL był działaczem opozycji antykomunistycznej. Od końca lat 70. zajmował się kolportowaniem wydawnictw w drugim obiegu, a po wybuchu stanu wojennego uczestniczył w strajku okupacyjnym Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów.

W marcu 1985 r. wspólnie z Tomaszem Pietrasiewiczem i Pawłem Bryłowskim założył w Lublinie Fundusz Inicjatyw Społecznych (FIS), który funkcjonował do zniesienia w Polsce cenzury w 1990 r. Przez pięć lat działalności FIS wydało pięć serii znaczków i kilkanaście książek w drugim obiegu. Wpływy ze sprzedaży znaczków z serii Poczty „Solidarność" miały wspierać niezależne inicjatywy w regionie i w kraju oraz wydawanie książek.

FIS współpracował też z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte. Zaowocowało to wydaniem kilkudziesięciu książek i reprintów z paryskiej „Kultury".

Po 1989 roku Andrzej Peciak wydawał książki m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Józefa Czapskiego, Jakuba Karpińskiego, Leo Lipskiego, Bohdana Osadczuka, Jerzego Pomianowskiego, Czesława Bieleckiego, Włodzimierza Odojewskiego, Juliusza Mieroszewskiego, Andrzeja Bobkowskiego i Daniela Beauvois. Najpierw jako prywatny wydawca – dyrektor i współwłaściciel Wydawnictwa FIS – a potem z ramienia Wydawnictwa UMCS, którego przez 15 lat był prezesem. Z jego inicjatywy powstała seria książek „W kręgu paryskiej »Kultury«” wydawana od 2012 roku wspólnie przez Instytut Książki oraz Instytut Literacki w Paryżu.

Nagrodę „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia redakcja dziennika ustanowiła w 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci wielkiego Patrioty, znakomitego Redaktora i dalekowzrocznego Polityka, Twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje kierujące się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz kultywowanie dobrych stosunków z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.