Aktualności

27.03.2020

Amerykanin Michael Hackett laureatem Nagrody im. S. I. Witkiewicza

Laureatem Nagrody Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie” został amerykański reżyser i tłumacz Michael Hackett.

Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który przypada 27 marca, Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) przyznaje swoją nagrodę.

„Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2020 r. jury w składzie: Jarosław Cymerman (przedstawiciel Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego), Agnieszka Koecher-Hensel (przedstawiciel Zarządu PO ITI) Barbara Osterloff, Lech Sokół (przewodniczący Jury) i Konrad Szczebiot (przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) jednomyślnie postanowiło przyznać w tym roku Nagrodę im. S. I. Witkiewicza Michaelowi Hackettowi” - czytamy w przesłanej w piątek PAP informacji.

W uzasadnieniu przyznania nagrody Hackettowi napisano, iż „laureat stał się inspiratorem wielu cennych inicjatyw, projektów i kontaktów mających na celu popularyzację teatru polskiego i szerzej kultury polskiej na gruncie amerykańskim (był m.in. tłumaczem na język angielski książki prof. Zbigniewa Raszewskiego +Teatr w świecie widowisk+, zapraszał na wykłady do University of California Los Angeles polskich badaczy i praktyków teatru oraz reżyserował premiery sztuk Witkacego i Gombrowicza w Los Angeles)”.

Nagroda im. Stanisława Ignacego Witkiewicza to corocznie przyznawane odznaczenie dla cudzoziemca za zasługi w promowaniu polskiego teatru na świecie. Po raz pierwszy tę nagrodę Zarząd Polskiego Ośrodka ITI przyznał w 1983 r. Kandydatów zgłaszają wybitne osobistości polskiej kultury, a laureata wyłania specjalna komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, a także przedstawiciele Zarządu PO ITI.

Laureat otrzymuje dzieło sztuki polskiego artysty; fundowany jest mu też pobyt w Polsce, a wizyta często bywa połączona z uczestnictwem w trwającym w trakcie pobytu gościa znaczącym festiwalem teatralnym (w ostatnich latach były to Międzynarodowy Festiwal „Dialog” we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal „Kontakt” w Toruniu i Międzynarodowy Festiwal „Boska Komedia” w Krakowie).

[źródło: PAP, Grzegorz Janikowski]