Aktualności

02.11.2018

Aleksandra Hnatiuk odbierze Nagrodę im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich

Uroczystość wręczenia Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich odbędzie się w czwartek 8 listopada o godzinie 18.00 w Auli Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie. Nagrodę odbierze Aleksandra Hnatiuk, a laudacje wygłoszą Bogumiła Berdychowska, Małgorzata Szejnert i Ireneusz Krzemiński. Uroczystość będzie prowadzić i Nagrodę wręczy Adam Pomorski, prezes Polskiego PEN Clubu.

Aleksandra Hnatiuk jest ukrainistką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Slawistyki PAN oraz profesorem nadzwyczajnym w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Hnatiuk jest tłumaczką i popularyzatorką literatury ukraińskiej w Polsce. W latach 2006–2010 była radcą Ambasady RP w Kijowie.

Badaczka uhonorowana została do tej pory m.in. Nagrodą „Przeglądu „Przeglądu Wschodniego” (2003) i Nagrodą im. Jerzego Giedroycia (2004). W 2012 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nagroda im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich została ufundowana przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich, przyznawana jest od 2006 roku za reportaż literacki oraz eseistykę literacką i humanistyczną. Jej laureatami byli: Krzysztof Pomian (2006), Jerzy Szacki (2007), Leopold Unger (2008), Wiesław Juszczak (2009), Henryk Samsonowicz (2010), Wiktoria Śliwowska (2012), Maria Poprzęcka (2014), Wojciech Jagielski (2015), Magdalena Grochowska (2016) oraz Ewa Łętowska (2017).