Aktualności

fot. Danuta Matloch / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
08.08.2023

84 mln zł na inwestycje w bibliotekach – III nabór wniosków do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”

„Dzisiaj otwieramy kolejny nabór na inwestycje w bibliotekach, na które przekażemy 84 mln zł. To dofinansowanie dla inwestycji samorządowych w wysokości od 500 tys. do nawet 2 mln 250 tys. zł. Dotychczas w ramach programu zostały zbudowane 303 biblioteki – w niektórych przypadkach te inwestycje jeszcze trwają. W ten sposób zmieniamy Polskę także od strony infrastruktury kultury” – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas briefingu prasowego, ogłaszając rozpoczęcie III naboru wniosków w konkursie „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Konferencja odbyła się przed Gminnym Domem Kultury w Halinowie, obok którego powstaje – właśnie dzięki dofinansowaniu z programu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” – budynek nowej biblioteki.

Minister kultury przypomniał, że od 2016 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowanych zostało 7645 różnych inwestycji w obszarze kultury, z czego 303 dotyczą obiektów bibliotecznych.

Dzisiaj ogłaszamy III nabór wniosków do konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Kolejne 84 mln zł przeznaczamy na inwestycje  biblioteczne. To są głównie budowy, modernizacje lub remonty generalne bibliotek – poinformował prof. Piotr Gliński. 

Szef resortu kultury zaznaczył, że są to projekty realizowane w mniejszych i średnich ośrodkach – w ostatnim naborze były to gminy i miasta do 100 tys. mieszkańców. Dodał, że inwestycje te powstają we współpracy z samorządem.

W Halinowie znajdują się 3 obiekty związane z infrastrukturą kultury przeznaczoną dla społeczności lokalnej. Te obiekty są budowane z różnych środków – rządowych i samorządowych. Możliwość łączenia źródeł finansowania powoduje, że dobry gospodarz samorządowy może realizować inwestycje, które są bardzo potrzebne kulturze – podkreślił minister kultury. 

Prof. Piotr Gliński podziękował operatorowi konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” – Instytutowi Książki.

Działania wspierające czytelnictwo i rozwój bibliotek są związane z funkcjonowaniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, w ramach którego łącznie ponad 1 mld zł zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w całej Polsce. Są to środki rządowe, ale jest też wkład samorządowy. Dzięki temu programowi możemy kupować nowości wydawnicze do naszych bibliotek, rozwijać programy popularyzatorskie czy podnosić jakość infrastruktury w bibliotekach – zakończył szef resortu kultury. 

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” – III nabór wniosków

Program „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025, w ramach którego realizowane są różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

W ramach III naboru wniosków w konkursie „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. na realizację inwestycji budowlanych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki. Całkowity budżet przeznaczony na III nabór wniosków wynosi ponad 84 mln zł.

Do składania wniosków uprawnione są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne. Organem założycielskim takich instytucji powinna być gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska do 100 tys. mieszkańców. Wnioski można składać do 10 października tego roku.

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” – dotychczasowe działania

Priorytet „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” stanowi element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i jest drugą edycją tego programu. W poprzedniej edycji, w latach 2016-2020, na dofinansowania przeznaczono 170 mln zł – obecnie łączny budżet na inwestycje wynosi 228,5 mln zł. Ponadto podniesiony został próg minimalnego i maksymalnego dofinansowania.

Za koordynację priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” odpowiada Instytut Książki. To kontynuacja i rozwinięcie dwóch priorytetów realizowanych w latach 2011-2015: Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz Priorytetu 2 NPRCz - „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

Aktualnie w ramach programu realizowane są 82 zadania inwestycyjne, na które przeznaczono ponad 128 mln zł. Dzięki nim powstają nowe obiekty, nowoczesne aranżacje, przeprowadzane są rekonstrukcje obiektów zabytkowych, a także zakupy książkomatów, robotów do programowania i drukarek 3D oraz mniej standardowego wyposażenia bibliotek. Dofinansowania przyznawane są zarówno na działania podejmowane w niewielkich gminach wiejskich (np. Sułów na Zamojszczyźnie, Czosnów na Mazowszu, Zabór w Lubuskiem), jak i w większych ośrodkach jak Piotrków Trybunalski, Jaworzno czy Czeladź.

Od 2016 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dofinansowanie na budowę, modernizację i remont uzyskały 303 biblioteki (NPRCz 2016-2020 – 220 obiektów, NPRCz 2.0 2021-2025 – 83 obiekty).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 to największy i jeden z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

  • Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych, 
  • Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  • Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.