Aktualności

04.02.2022

44 x Mickiewicz – rozpoczął się nabór do programu

Autorski program Instytutu Adama Mickiewicza 44 x Mickiewicz dedykowany jest instytucjom podległym i nadzorowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu współorganizowane będą projekty mające na celu pokazanie, w jaki sposób polski romantyzm staje się wehikułem nowoczesności.

Tytuł nawiązuje do najbardziej tajemniczej liczby. Nie wiadomo, co lub kogo miał na myśli Adam Mickiewicz, pisząc: „A imię jego będzie czterdzieści i cztery”. Nie zmienia to jednak faktu, że do dziś mickiewiczowskie hasło jest raczej symbolem czegoś niejasnego, ekwiwalentem największej, mistycznej, patriotycznej, apokaliptycznej tajemnicy narodowej, dlaczego może być przechwytywane i wykorzystywane nie tylko artystycznie. Projekty realizowane w programie 44 x Mickiewicz chcemy potraktować jako okazję do pokazania i przypomnienia wkładu polskiej kultury w kulturę europejską. Jako działania, które reaktywują romantyczne idee, nawiązując jednocześnie do pewnych niepowtarzalnych elementów polskiego romantyzmu. Mickiewicz był w XIX wieku traktowany jako geniusz, który urodził się na Słowiańszczyźnie i daje światu coś wyjątkowego, a wręcz tajemniczego. Realizacja programu 44 x Mickiewicz winna dowodzić, że dziedzictwo romantyczne jest niezwykle aktualnym rezerwuarem wyobraźni, wrażliwości, nawiązaniem do konstrukcji świata opartej na duchowej i dialogicznej sile oddziaływania tego, co ukryte w wielu wymiarach. Ponadto, projekty realizowane w programie 44 x Mickiewicz powinny ukazywać idee polskiego romantyzmu, jako punkt krzyżowania się wielu kultur, poglądów, nurtów w sztuce. Współcześnie tradycja romantyczna silnie rezonuje i oddziałuje na polskich i zagranicznych twórców, stwarzając możliwość do dialogu językiem sztuki i ekspresji artystycznej.

Realizując program 44 x Mickiewicz pragniemy spojrzeć na kulturę XIX–wieku z perspektywy współczesności.

Celem programu 44 x Mickiewicz nie jest bynajmniej zachęta do rozwikłania tej tajemnicy, wręcz przeciwnie – to zaproszenie do pogłębienia i reaktywacji dziedzictwa romantycznego we współczesnych projektach kulturalnych i artystycznych.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1.500.000 zł.

Strategicznym celem programu 44 x Mickiewicz jest ukazanie aktualności idei romantycznych i inspiracji kulturą XIX wieku w myśleniu koncepcyjnym i działaniach artystycznych współczesnych twórców.

Szczegóły na stronie IAM-u.