Aktualności

30.10.2018

300 milionów złotych i 446 bibliotek w ramach programu Infrastruktura Bibliotek

Infrastrukturę Bibliotek uruchomiono w 2011 roku. Od początku programu – realizowanego od 2015 roku jako Priorytet 2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – z budżetu państwa przeznaczono na dofinansowania łącznie 300 milionów złotych i wsparto aż 446 bibliotek. Instytut Książki jest operatorem priorytetu.

Celem programu Infrastruktura Bibliotek jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych. W jego ramach corocznie ogłaszane są nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotecznych w gminach do 50 tys. mieszkańców.

W dniach 25-26 października w gmachu Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z BG WUM z cyklu Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Była ona poświęcona wykorzystaniu przestrzeni bibliotecznej. Każdy nowy gmach, przebudowa, rozbudowa lub ponowna aranżacja niesie nowe pomysły, mające zaspokoić bieżące potrzeby, ale też przewidzieć nadchodzące zmiany, dlatego uczestnikami konferencji są bibliotekarze, architekci, specjaliści z branż specjalizujących się w reklamie oraz menedżerowie bibliotek.

W konferencji wziął udział przedstawiciel Instytutu Książki Jakub Pacześniak, który przybliżył program Infrastruktura Bibliotek.

Pełny raport na temat efektów programu znaleźć można tutaj.