Aktualności

07.03.2024

„Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921” Andrzeja Nowaka po chorwacku

W Chorwacji ukazał się przekład książki „Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921. Geopolityka, ody i narody” Andrzeja Nowaka. Wydanie tłumaczenia Slavena Kale wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książkę wydało wydawnictwo Fortuna z Zagrzebia. Po chorwacku jej tytuł brzmi: „Metamorfoze Ruskog Carstva 1721-1921. Geopolitika, ode i narodi”.

Jeden z najwybitniejszych polskich znawców Rosji, stworzył książkę, w której pokazuje jak ewoluowała rosyjska myśl imperialna przez kluczowe dla jej historii dwieście lat – od czasów cara Piotra I aż do pierwszych lat bolszewizmu. Co się w tej myśli zmieniało, co pozostawało niezmienne i dlaczego Polska przez lata pozostaje dla Rosji ważnym punktem odniesienia?

Andrzej Nowak jest profesorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, a także kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał historię Polski i Rosji na najlepszych światowych uniwersytetach. Jest autorem wielu ważnych publikacji dotyczących historii Polski i Rosji.

Tłumacz książki Slaven Kale jest pracownikiem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu oraz tłumaczem.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK