Aktualności

26.02.2024

„Litery” Tomasza Różyckiego po angielsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Stanach Zjednoczonych ukazało się tłumaczenie tomu poetyckiego „Litery” Tomasza Różyckiego. Przekład autorstwa Miry Rosenthal wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

W przekładzie na angielski tom Różyckiego nosi tytuł „To the Letter”. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Archipelago Books.

Tomasz Różycki to jeden z najbardziej wyrazistych głosów poetyckich języka polskiego w XXI wieku. Na jego oryginalność mają wpływ punkt odniesienia – w swojej twórczości poeta nawiązuje do autorów klasycystycznych i do wysokiego modernizmu. Jest autorem kilkunastu książek, głównie poetyckich, takich jak poematy „Dwanaście stacji” (2004) i „Ijasz” (2021) oraz tomy wierszy „Kolonie” (2005), „Litery” (2016) i „Ręka pszczelarza” (2022). W ubiegłym roku wydał powieść „Złodzieje żarówek”, która została została uhonorowana prestiżową europejską nagrodą literacką Grand Continent 2023.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK