Aktualności

03.01.2023

„Król Maciuś Pierwszy” Korczaka po macedońsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Macedonii Północnej ukazało się tłumaczenie powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. Wydanie przekładu Zdravko Stamatovskiego wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książka „Кралот Матејчe Први” – jak brzmi tytuł przekładu – została wydana przez stołeczną oficynę Slovenika Dooel Skopje.

„Król Maciuś Pierwszy” to prawdopodobnie najbardziej znana powieść słynnego polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty i działacza społecznego. Opowiada o chłopcu, który po śmierci rodziców zostaje królem i choć na początku jest traktowany przez swoje otoczenie jak dziecko, w końcu udowadnia swoją wartość i zostaje prawdziwym, samodzielnym władcą (m.in. idzie na wojnę oraz tworzy dziecięcy sejm). 

Powieść „Król Maciuś Pierwszy” jest literackim odzwierciedleniem teorii i praktyk wychowawczych Janusza Korczaka. Polegały one na traktowaniu dzieci jak równorzędnych partnerów, pobudzaniu samowychowania i tworzeniu dziecięcych, choć zupełnie poważnych, instytucji i samorządów.

W tym roku nakładem oficyny Slovenika Dooel Skopje ukazała się jeszcze jedna książka Janusza Korczaka – „Kajtuś Czarodziej” w przekładzie Filipa Dimiewskiego (po macedońsku: „Кајтуш Волшебникот”).