Aktualności

31.01.2024

„Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka po niemiecku ze wsparciem Instytutu Książki

W Niemczech ukazało się tłumaczenie powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. Wydanie przekładu Hansa Gregora Njemza wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książka „König Matz der Erste” – jak brzmi tytuł przekładu – została wydana przez oficynę Atlantis Kinderbuch.

„Król Maciuś Pierwszy” to jedna z najbardziej znanych powieści słynnego polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty i działacza społecznego. Opowiada o chłopcu, który po śmierci rodziców zostaje królem i choć na początku jest traktowany przez swoje otoczenie jak dziecko, w końcu udowadnia swoją wartość i zostaje prawdziwym, samodzielnym władcą. 

Powieść „Król Maciuś Pierwszy” jest literackim odzwierciedleniem teorii i praktyk wychowawczych Janusza Korczaka. Polegały one na traktowaniu dzieci jak równorzędnych partnerów, pobudzaniu samowychowania i tworzeniu dziecięcych, choć zupełnie poważnych, instytucji i samorządów.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK