Aktualności

13.05.2021

„Józki, Jaśki i Franki” Janusza Korczaka po albańsku ze wsparciem Instytutu Książki

W Albanii ukazało się tłumaczenie książki Janusza Korczaka „Józki, Jaśki i Franki”. Wydanie przekładu Astrita Beqiraja wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Przekład książki Juzhket, Jashkët dhe Frankët – jak brzmi jej albański tytuł – wyszedł niedawno nakładem oficyny Uegen z Tirany.

Józki, Jaśki i Franki to chłopcy z Warszawy, którzy dzięki staraniom Towarzystwa Kolonii Letnich przyjechali na wypoczynek do Wilhelmówki. Korczak opisuje ich przygody z iście kronikarskim zacięciem. Nie ma tu jednego bohatera, za to niemal każdy ma swoje pięć minut - zapisuje się na kartach kolonijnej historii wybitnym dokonaniem, szczególną cechą lub...typowością. Jeden chłopiec ma ciekawe przezwisko, drugi wciąż się spóźnia, inny wyjątkowo dba o poprawność językową, jeszcze inny znowu opracował nową metodę budowania szałasów.

Nieopodal Wilhelmówki – w Zofiówce – odpoczywają dziewczynki: siostry, kuzynki i koleżanki. Obie grupy często się spotykają, bawią razem, może trochę ze sobą rywalizują.

W opowieści Korczaka, który w 1904 i 1907 roku był wychowawcą na koloniach organizowanych przez TKL i pisząc Józki, Jaśki i Franki, wyraźnie odwoływał się do swoich doświadczeń, widać, że kolonistom pozwolono stworzyć społeczność w dużej mierze samorządną, wspierano ich samodzielność i podsycano ducha demokracji.