Aktualności

23.02.2024

„Historia kina polskiego 1895-2014” Tadeusza Lubelskiego po czesku ze wsparciem Instytutu Książki

W Czechach ukaże się tłumaczenie książki „Historia kina polskiego 1895-2014” Tadeusza Lubelskiego. Przekładu dokonała trójka tłumaczy: Tereza Vlachová, Martina  Borilová i Petr Vlcek. Wydanie książki wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

W przekładzie na język czeski książka nosi tytuł „Dějiny polské kinematografie” i wydaje ją oficyna AMU Press.

„Historia kina polskiego 1895-2014” Tadeusza Lubelskiego to obszerna, licząca kilkaset stron publikacja, przybliżająca dzieje polskiej kinematografii – od samego początku aż do chwili jej napisania. Co ważne, Lubelski interesuje się nie tylko samym aspektem artystycznym kina, ale także kontekstami związanymi z kulturą filmową i przemysłem kinematograficznym.

Tadeusz Lubelski to jeden z największych polskich autorytetów w dziedzinie kinematografii. Jest zarówno krytykiem filmowym, jak i teoretykiem oraz historykiem kina. Od trzydziestu lat jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Kino”. W latach 2008-2012 kierował Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po ustąpieniu z roli dyrektora pozostał jego pracownikiem. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i Polskiej Akademii Filmowej, a także autorem wielu publikacji książkowych.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK