Andriy Pavlyshyn


Tłumaczy z języka polskiego na:
ukraiński

Dziedzina
Esej
Poezja
Proza

Email: pavlysyn@ukr.net
Tłumaczenia:

2009
  • Imię i nazwisko autora:
    Tytuł oryginału:
    Tytuł przekładu:
    Wydawnictwo i miejsce publikacji:
    Język tłumaczenia: albański

Bio

Ur. 1964, we Lwowie.

Wykształcenie:
1981-1986 studia na wydziale historycznym Uniwersytetu Lwowskiego;
1986 ukończył Uniwersytet Lwowski ze specjalizacją historyk, nauczyciel historii

Doświadczenie zawodowe:
1985-1989 nauczyciel historii w szkołach m. Lwowa;
1989-1995 redaktor programowy i naczelny wydawnictw «Phoenix» (przy Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, Lwów) oraz «Prosvita» (przy NGO tej samej nazwy, Lwów);
1995-1999 przedstawiciel wydawnictwa «Osnovy» (Kyjiv) w Ukrainie Zachodniej, dyrektor filii «Osnovy-Zachid»;
1998-1999 koordynator realizacji międzynarodowego (Szwecja-Polska-Ukraina) projektu przygotowywania oraz wydania pierwszego w niepodległej Ukrainie uniwersalnego leksykonu «USE: Uniwersalnyj slownyk-encyklopedija» ze szczególnym uwzględnieniem materiałów polonistycznych według materiałów leksykonowych „Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN”;
1999-2002 redaktor niepodległego kulturologicznego czasopisma «Ji» (Lwów), przed i po tym współpracuje z wydawnictwem oraz NGO o tej samej nazwie, m.in. przygotował 2 numery o stosunkach polsko-ukraińskich, oraz większą część materiałów do numeru o „dramacie wołyńskim” roku 1943;
16.IX.2002 - 31.XII.2006 w codziennej «Lwiwśkiej Hazecie», 2002-2004 redaktor wydziału opinii, 2004-2005 zastępca redaktora naczelnego, ХI.2005-X.2006 redaktor naczelny
2007, luty-lipiec, oraz 2009, luty-lipiec uczestnik programu stypendialnego Ministra kultury i spuścizny narodowej RP Polski "Gaude Polonia", praca w Warszawie nad tłumaczeniami utworów Z.Herberta i J.Ficowskiego;
od XI.2007 redaktor naczelny strony internetowej www.zgroup.com.ua;
od 1988 opracował książkę-wywiad z L.Kruszelnicką «Rąbali las...» (trzy wydania), ok. 1000 artykułów publicystycznych tematyki historycznej (przede wszystkim o stosunkach polsko-ukraińskich) i współczesnej, tłumaczenia na ukraiński z jeżyków polskiego (B. Szulc, Z. Herbert, W. Szymborska, Т.А. Оlszański, А. Stasiuk, М. Gretkowska, М. Кomar, L. Коłakowski, S.J. Lec i in., w tym książki L. Balcerowicza (2000), М. Gretkowskiej (dwie w 2005), S.J. Leca (2006), Z. Herberta (trzy w 2008), A. Michnika (2009)) oraz angielskiego (teksty publicystyczne dla czasopisma «Ji»), tłumaczenia z ukraińskiego na polski tekstów publicystycznych tematyki historycznej dla wydawnictwa "Deń" (2004), tłumaczenia z polskiego na rosyjski ksiązki М. Gretkowskiej (2006); wywiady dla prasy polskiej (Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska, Życie) o stosunkach polsko-ukraińskich; udział w przygotowaniu polskojęzycznego czasopisma "Ukraїna" (2005);
2001-2002 przygotowanie cotygodniowego programu w języku polskim o życiu kulturalnym Lwowa dla 5 programu Polskiego Radia;
2001-2003 udział w przygotowaniu programów telewizyjnych o najnowszych dziejach Ukrainy dla TV Ukrainy, Polski, Niemiec, Francji, Rosji; w tym scenarzysta oraz spiker filmu telewizyjnego (4 części) „Znak nieszczęścia. Dramat Wołynia’1943”;
od 2003 przygotowanie cotygodniowego programu „Szachownica polityczna” dla telewizji regionalnej (2 razy zamykany z powodu cenzury politycznej w 2003 i 2004)

Działalność społeczna:
1990-1998 przez 2 kadencje deputowany do Rady miejskiej Lwowa (zastępca przewodniczącego komisji do spraw architektury i urbanistyki);
1988-1995 członek zarządu NGO «Prosvita», «Memorial»;
od 1995 koordynator grupy «Ukraina-2» Amnesty International (Lwów), od 1999 członek zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia AI (UAMA), 2001-2006 przewodniczący AI Ukraina;
1994 współzałożyciel i członek zarządu Forum wydawców Ukrainy – ogólnoukraińskich targów książki we Lwowie;
1997-2002 udział w seminariach i konferencjach (w tym jak przewodniczący) w ramach projektu «Gespraech ueber Grenzen» (Lwów, Freiburg, Kraków), realizowanego przez NGO «Ji»
2004 uhonorowany odznaczeniem "Rycerz Galicyjski" za działalność publicystyczną w "Lwiwśkiej Hazecie" w roku 2003 w tym i na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego
2004 odznaczony polsko-slowacko-ukraińską nagroda dla dziennikarzy "Dzwonek Sumienia" Instytutu "Mosty na Wschód" fundacji "Znak" (Kraków-Krasiczyn)
2005-2006 koordynator ze strony ukraińskiej w przygotowaniu warsztatów dziennikarskich dla dziennikarzy z Ukrainy "Międzynarodowy program medialny Partnerstwo na Rzecz Demokracji" z udziałem Radio Rzeszów i Konsulatu USA w Krakowie
od 2006 uczestniczy w Festiwalu Szulcowskim w Drohobyczu