Infrastruktura bibliotek

22.03.2017 r.

Instytut Książki ogłasza III nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” na podstawie regulaminu ze zmianami obowiązującymi od 10 marca 2017 r.

Termin naboru wniosków upływa 31 maja 2017 roku.

Nabór dotyczy wniosków na zadania rozpoczynające się w 2018 r. dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku zadań wieloletnich dofinansowanie w 2018 r. musi wynosić minimum 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania na wszystkie lata.

Wnioski złożone na zadania rozpoczynające się dofinansowaniem w innym niż 2018 r. lub w niższym procencie dofinansowania w 2018 r. niż wskazany wyżej będą odrzucone z powodów formalnych.

W budżecie priorytetu na lata 2018–2020 pozostały do wykorzystania następujące środki finansowe:


Informujemy, że spotkania informacyjne poświęcone priorytetowi odbędą się w następujących terminach i miejscowościach:

11 kwietnia - Rzeszów

12 kwietnia - Kielce

19 kwietnia - Słupsk

20 kwietnia – Szczecin

26 kwietnia – Poznań

5 maja – Katowice

8 maja – Wrocław

10 maja – Kraków

11 maja – Warszawa

15 maja – Bydgoszcz

16 maja – Olsztyn

17 maja - Białystok

18 maja – Lublin

Organizatorami spotkań są wojewódzkie biblioteki publiczne, w Słupsku – miejska biblioteka publiczna. Spotkania poprowadzi Pan Ryszard Skrzypczak Wicedyrektor Instytutu Książki.

20.03.2017 r.

Instytut Książki informuje, że odwołania w ramach II naboru zostały rozstrzygnięte. Wszystkie odwołania zostały rozpatrzone negatywnie.„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020.

W ramach programu zdefiniowany został Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem  budynków bibliotek.

Priorytet „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Operatorem Priorytetu  „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest Instytut Książki.
 
Kontakt:
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Anna Zagórska
a.zagorska[at]instytut­ksiazki.pl
12 61 71 911
694 268 148

Joanna Odolska
j.odolska[at]instytutksiazki.pl
12 61 71 912
694 268 027

Pliki do pobrania:

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze zmianami obowiązującymi od 10 marca 2017 r.

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze zmianami obowiązującymi od 8 sierpnia 2016 r.

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020,
WARIANT 1
dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 2
dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 3
dla zadania obejmującego filię

Kwalifikowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

Instrukcja krok po kroku EBOI: od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku

Wniosek wzorcowy - Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Wzór umowy o dofinansowanie - Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy w części finansowanej z dotacji

Formularz raportu częściowego z wykonania zadania

Formularz raportu końcowego z wykonania zadania