Zagranica

Program Kolegium Tłumaczy

Pozostajemy w ciągłym kontakcie z tłumaczami literatury polskiej w świecie, naszymi największymi sojusznikami. Każdego roku gościmy w Krakowie, a od 2019 roku także w Warszawie, grupę tłumaczy, którym oferujemy warunki do spokojnej pracy nad przekładami, bibliotecznych poszukiwań, spotkań z autorami i ekspertami.

Kolegium Tłumaczy działa od 2006 roku. Dotychczas, czyli do końca roku 2019, do Krakowa w ramach 138 pobytów stypendialnych przyjechało 110 tłumaczy z 37 krajów (Albania, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Izrael, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, Kuba, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy).

W czasie swoich pobytów tłumacze pracowali m. in. nad nowym angielskim przekładem Zemsty Aleksandra Fredry (Philip Boehm), niderlandzkim Lalki Bolesława Prusa (Karol Lesman), bułgarskim Moich słusznych poglądów na wszystko Leszka Kołakowskiego (Pravda Spasova), japońskim Tygrysa i Róży Małgorzaty Musierowicz (Kazuko Tamura), hiszpańskim Historii myśli filmowej Helman i Ostaszewskiego (Desiderio Navarro), ukraińskim Szkiców krytycznych Brunona Schulza (Andriy Pavlyshyn), włoskim Nocnych wędrowców Wojciecha Jagielskiego (Marzena Borejczuk), fińskim Miecza przeznaczenia Andrzeja Sapkowskiego (Tapani Kärkkäinen), łotewskim Ferdydurke Witolda Gombrowicza (Ingmara Balode), francuskim Widnokręgu Wiesława Myśliwskiego (Margot Carlier), koreańskim opowiadań Stanisława Lema (Jiwone Lee), tureckim sztuki Fortynbras się upił Janusza Głowackiego (Neşe Taluy Yüce), chińskim Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego (Wu Lan), czeskim Pawia królowej Doroty Masłowskiej (Barbora Gregorová), węgierskim Dzienników Witolda Gombrowicza (Andras Palyi), wietnamskim Lubiewa Michała Witkowskiego (Nguyen Thi Thanh Thu), francuskim Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk (Maryla Laurent), gruzińskim Modlitwy o deszcz Wojciecha Jagielskiego (Ambrosi Grishikashvili), węgierskim Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk (Gabor Korner), japońskim Niesamowitej opowieści Stefana Babińskiego (Ayano Shibata), niemieckim Drogi 816 Michała Książka (Renate Schmidgall), słowackim Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego (Patrik Oriešek), hebrajskim Króla Szczepana Twardocha (Miriam Borenstein), niemieckim Śladów Jakuba Małeckiego (Joanna Manc), portugalskim wyborem wierszy Tadeusza Różewicza (Regina Przybycień) i wieloma, wieloma innymi.

Tłumacze zakwaterowani są w domu pracy twórczej przy Instytucie Książki w Krakowie na ul. Z. Wróblewskiego 6 lub Warszawie w byłym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego na ul. Górskiego 1/68.

Regulamin:

Program adresowany jest do tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących.

Kandydaci mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w Krakowie (Kolegium Tłumaczy przy Instytucie Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6) lub w Warszawie (w dawnym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego, ul. Górskiego 1/68).

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • zwrot kosztów podróży (w obie strony),
 • diety (30 PLN dziennie) i kieszonkowe (40 PLN za każdą rozpoczętą dobę),
 • pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami.

Aby ubiegać się o rezydencję, kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej.

Zgodnie z regulaminem Programu tłumacz-rezydent może zostać poproszony o poprowadzenie gościnnego wykładu dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego temat ustalany jest wspólnie przez tłumacza i organizatorów.

Ponadto tłumacz zobligowany jest do sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, które będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących program Kolegium Tłumaczy. Sprawozdanie należy przesłać na adres mailowy Instytutu Książki w ciągu dwóch miesięcy od zakończeniu pobytu.

Zasady kandydowania:

Kandydaci proszeni są o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową. Prosimy o zawarcie w nich następujących informacji:

 • życiorysu (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
 • danych kontaktowych (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu),
 • pełnej listy opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
 • krótkiego opisu prac planowanych na czas pobytu studyjnego, czyli m.in. nad jakim przekładem osoba kandydująca będzie pracować podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/ konsultacje są potrzebne,
 • krótkiego opisu planowanych przez kandydata działań zmierzających do ukazania się przekładu na rynku wydawniczym,
 • informacji na temat preferowanego terminu i miejsca pobytu,
 • informacji na temat preferowanego tematu wykładu dla studentów,
 • ewentualnych rekomendacji (np. tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia związane z pracą nad przekładem konkretnych dzieł, a nie np. projekty badawcze czy naukowe.

Tłumacze, którzy gościli już w Kolegium Tłumaczy, nie mogą ubiegać się o kolejny pobyt przez następne dwa lata.

Aplikacje na pobyt w 2023 roku przyjmowane są do 30 września 2022 i należy je kierować na adres mailowy: collegium@bookinstitute.pl.

Po wyłonieniu przyszłorocznych stypendystów, będziemy się z nimi kontaktować indywidualnie.

Osobą kontaktową w sprawie programu Kolegium Tłumaczy jest Anna Czartoryska-Sziler (a.czartoryska@instytutksiazki.pl).