Czasopisma

Twórczość

Najstarsze polskie czasopismo literackie. Powstało w sierpniu 1945 roku w Krakowie.

***

Kup w wersji elektronicznej!

Najstarsze polskie czasopismo literackie. Powstało w sierpniu 1945 roku w Krakowie. Pismo publikuje poezję, prozę i eseje twórców przede wszystkim polskich, zarówno pisarzy znanych, jak i debiutantów. W każdym numerze znajdują się również stałe działy „Książka miesiąca” i „Wśród książek”, poświęcone nowym książkom polskich autorów oraz „Na widnokręgu” i „Noty”, zawierające krótkie eseje o zróżnicowanej tematyce (teatr, filozofia, sztuki plastyczne, literatura obca, muzyka). Istotne uzupełnienie numeru stanowi „Przegląd zagraniczny” oraz nieregularnie pojawiające się działy „Archiwum” i „Było i było”. Pismo kończy dział autorski; przez wiele lat było to „Czytane w maszynopisie” Henryka Berezy, a potem „Na kuchennych schodach” Tadeusza Komendanta, „Wróbel na dachu” Szymona Wróbla, „Słowiczku mój” Andrzeja Nowaka, w najbliższym czasie „Zapiski starucha” Tadeusza Komendanta. Redaktor naczelny - Mateusz Werner.