Czasopisma

Twórczość 2/2020

Spis treści

  •     

   Andrzej Titkow Primo Levi; Krótki raport z codziennej podróży; Dziadek Mikołaj; Grób cadyka Bidermana; Popiół i popiół
   Henryk Grynberg Zapiski z Zachodniego Nilu
   Anna Frajlich Pył; Ból powrotów już znałaś; Matki mojej ojciec (fragment); ***(Nagle wszyscy odjechali); Różnica; Definicja; O mękach nad wyborem wiersza do analizy

 • BYŁO I BYŁO

  •     

   Robert Papieski Mężczyzna z papugą na ramieniu

  •     

   Magdalena Kicińska ***(tego lipca porządki); ***(Widziałam kobietę z warkoczami…); one way ticket; ***(To, że koszula jest w komplecie…); ***(Wydawało mi się…); sierpień tamtego roku; ***(A którejś nocy po prostu…); porozmawiaj z nim

 • ARCHIWUM

  •     

   Jarosław Iwaszkiewicz O rolnictwie, opracowanie Robert Papieski
   Jarosław Iwaszkiewicz „Piszę do Ciebie rodzaj dziennika”. Z listów do Szymona Piotrowskiego, opracowanie i przypisy Robert Papieski
   Jarosław Iwaszkiewicz, Krystyna Pytel-Irzykowska Korespondencja, opracowanie i przypisy Beata Izdebska-Zybała

 • KSIĄŻKA MIESIĄCA

  •     

   Janusz Drzewucki Między erudycją, pracowitością i odwagą
   [Anna Nasiłowska Historia Literatury polskiej]

 • WŚRÓD KSIĄŻEK

  •     

   Anna Mochalska Wspólnota doznań i przeżyć
   [Anna Piwkowska Między monsunami]
   Zbigniew Chojnowski Liryka przedsenilna
   [Urszula Michalak Prawie wieczór]
   Kamila Czaja Pan od gruzełków
   [Paweł Sołtys Nieradość]
   Magdalena Boczkowska Z Kresów na Ziemie Odzyskane
   [Hubert Klimko-Dobrzaniecki Złodzieje bzu]
   Bernadetta Darska Rozczarowanie jako codzienność
   [Tomasz Organek Teoria opanowywania trwogi]

 • NA WIDNOKRĘGU

  •     

   Andrzej Sznajder Uczeń i Mistrz (listy Światopełka Karpińskiego do Jarosława Iwaszkiewicza)
   Anna Augustyniak Wreszcie pismo dla mas (w 95. rocznicę założenia „wiadomości Literackich” i w 50. rocznicę śmierci Mieczysława Grydzewskiego)

 • NOTY

  •     

   Grzegorz Tomicki Krzysiek Uniłowski
   Grażyna Obrąpalska Jarosław Iwaszkiewicz ‒ szukając innych tropów

 • KSIĄŻKI NADESŁANE

 • FISZKI

  •     

   Dominika Słowik Lektura jako następstwo chorowania

 • NOWE SADY

  •     

   Miłosz Waligórski Luty / rytm