Czasopisma

Teatr lalek 3-4/2016

Spis treści

 • Adam Kilian – Ku pamięci | Adam Kilian – In Memoriam

  •     

   Poseł lalkarz w niebo... | The Puppeteer Went to Heaven... – Henryk Izydor Rogacki

   Cudowny świat Adama Kiliana | The Wonderful World of Adam Kilian – Barbara Osterloff

 • Eseje | Essays

  •     

   (Pop)kulturowe oblicze lalki | The (Pop)Cultural Aspects of a Puppet – Magdalena H. Rusek-Karska

 • Festiwale | Festivals

  •     

   Lalki i ludzie | Puppets and People – Karolina Obszyńska

   Żywot człowieka | The Life of Man – Szymon Spichalski

   Syberia w laboratorium Vogla | Siberia in Vogel’s Laboratory – Monika Żmijewska

   Festiwal w festiwalu | Festival within a Festival – Ewa Kwiecińska-Kotwasińska

   Dwadzieścia razy – Bábkarská Bystrica | Bábkarská Bystrica x 20 – Ewa Tomaszewska

 • Kongres UNIMA | UNIMA Congress

  •     

   XXII Kongres UNIMA | XXII Congress of UNIMA – Jacek Malinowski

 • Teatr lalek w XXI wieku | Puppet Theatre in the XXI Century

  •     

   Teatr lalek oczyma młodych naukowców | The Puppet Theatre in the Eyes of Young Researchers – Marzenna Wiśniewska, Karol Suszczyński

   Lalkarz | The Puppeteer – Marek Waszkiel

 • Wydawnictwa | Publications

  •     

   Tam i z powrotem – Ida Hledíková

   Recenzja ocala | A Review Comes to the Rescue – Janusz Legoń

 • Wystawy | Exhibitions

  •     

   Teatr Chin i Japonii | The Theatre of China and Japan – Marianna Lis

 • Rozmowy | Talks

  •     

   Teatr lalek to nie futbol | The Puppet Theatre is Not Football – Z Nevillem Tranterem rozmawia Agata Drwięga | Agata Drwięga talks to Neville Tranter

 • Nowe media | New media

  •     

   Spektakle na wirtualnych placach zabaw | Spectacles on Virtual Playgrounds – Jakub Kłeczek

 • Szopki, betlémy, Krippels

  •     

   Szopki nad Prosną | Szopki in the Prosna Valley – Zbigniew Mich

 • Z autorskiej szuflady | From the Author’s Drawer

  •     

   O lalce i jej aktorze | About a Puppet and Its Actor – Wiesław Hejno