Czasopisma

Teatr lalek 1-2/2013

Spis treści

 • Esej/Essay

  •     

   Henryk Jurkowski Animizm, animacja, animizacja… / Animism, Animation, Animisation…

 • Recenzje/Reviews

  •     

   Marek Waszkiel Baśnie opowiadane lalkami / Tales Told with Puppets

   Aleksandra Konopko Nusia, czyli teatr na poważnie / Nusia, or a Theatre in Earnest

   Hanna Baltyn Dorosłe dziecko / Grown-up child

   Marzenna Wiśniewska Trudne pytania / Difficult Questions

 • Festiwale/Festivals

  •     

   Magdalena Foks W pułapce różnorodności / In the Trap of Diversity

   Tadeusz Kornaś Żywioł i ład / The Element and Order

 • Rozmowy/Talks

  •     

   Teatr syntezy / Synthesis Theatre z Jackiem Malinowskim rozmawia Lucyna Kozień / Lucyna Kozień talks with Jacek Malinowski

 • Do dyskusji/For Discussion

  •     

   Marek Waszkiel Lalkarze w odwrocie / Puppeteers Retreating

 • Publikacje/Publications

  •     

   Kamil Kopania Samotność w teatrze lalek / Loneliness in the Puppet Theatre

 • Ze świata/From the World

  •     

   Marianna Lis Papermoon / Papermoon

   Livija Kroflin Ścieżki chorwackiego lalkarstwa / The Pathways of Croatian Puppetry

 • Prezentacje/Presentation

  •     

   Kamil Kopania Rara Avis / Rara Avis

 • Z autorskiej szuflady/From the Author’s Drawer

  •     

   Wiesław Hejno Czytając Arystotelesa / Reading Aristotle