Aktualności

16.03.2020

Zmarł Józef Kliś

Ósmego marca odszedł Józef Kliś, dziennikarz i działacz polityczny, ważna postać warszawskiego środowiska książki.

Swoją karierę dziennikarską Józef Kliś rozpoczął przed wielu laty od tygodnika „Za i Przeciw”, działał jednocześnie w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym i Unii Chrześcijańsko-Społecznej, zasiadał w prezydium jej Zarządu Krajowego. Brał udział w obradach okrągłego stołu po stronie koalicyjno-rządowej. Podczas wyborów czerwcowych w 1989 roku był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej z rekomendacji UChS, ubiegał się jednocześnie o mandat posła w okręgu Warszawa-Wola w II turze wyborów w dniu 18 czerwca 1989 roku. W latach dziewięćdziesiątych był członkiem redakcji „Obserwatora”, a od 1994 roku nieprzerwanie przez 16 lat zastępcą redaktora naczelnego „Poczty Polskiej”. 1 marca 2010 roku został redaktorem naczelnym tego pisma. Był członkiem jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka, ustanowionej w 1996 roku.

Swoje recenzje i teksty o książkach i autorach zamieszczał na łamach „Biuletynu Nowości Wydawniczych Megaron”, „Kuriera Czytelniczego”, „Wydawcy”, „Notesu Wydawniczego”, a także w „Magazynie Literackim KSIĄŻKI”.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 16 marca o godz. 13.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie, po którym nastąpi odprowadzenie urny z prochami do grobu na cmentarzu miejscowym.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]