Aktualności

16.03.2020

MKiDN pracuje nad pakietem wspierającym ludzi i instytucje kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad pakietem wsparcia instytucji kultury oraz twórców i artystów, którzy ponieśli straty w związku z odwołaniem wydarzeń artystycznych i rozrywkowych wynikającym z zagrożenia epidemicznego. Pakiet ten będzie elementem przygotowywanego przez rząd pakietu osłonowego dla osób prowadzących różne formy działalności, które odczują dotkliwe konsekwencje w związku z czasowym jej ograniczeniem.

Jednym z elementów pakietu wspierającego ma być program dla instytucji, które planują rozszerzyć prowadzoną działalność o wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji i formy prezentacji działań artystycznych w sieci.

Ministerstwo planuje także wprowadzić mechanizm wsparcia dla organizatorów wydarzeń, które nie mogły się odbyć w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie bądź terminach realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programów Ministra na 2020 rok, których rozpoczęcie było zaplanowane w ciągu najbliższych 4 tygodni, każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany.

Równolegle w resorcie kultury trwają prace nad opracowaniem mechanizmu rekompensat, który ma być elementem rozwiązania ustawowego wsparcia przedsiębiorców przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju (https://www.biznes.gov.pl/pl/nowe-propozycje-nad-ktorymi-prace-zaczelo-ministerstwo-rozwoju-ktore-maja-wesprzec-firmy-dotkniete-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa). Dążymy do tego, aby system rekompensat objął również ludzi kultury wykonujących pracę w oparciu o umowy o dzieło i zlecenia, których obecnie nie mogą realizować.

Artyści znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji bytowej mogą także wnioskować o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury (https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow). Minister kultury wystąpił już do Ministerstwa Finansów o zwiększenie środków na ten cel.

Szczegóły planowanych rozwiązań zostaną przedstawione w późniejszym czasie.