Aktualności

22.05.2013

W kręgu paryskiej "Kultury"

Zapraszamy na promocję książki Aleksandra Janty-Połczynskiego Wracam z Polski, która ukazuje się w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. O książce rozmawiać będą: Grazyna Pomian, Małgorzata Szpakowska, Iwona Hofman i Jan Pomorski.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 23 maja 2013 roku o godzinie 18.00, w Filii nr 2 MBP w Lublinie przy ulicy Hempla 5. Jego organizatorami są: Instytut Książki, Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie i Instytut Literacki Kultura. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk.

Jest to kolejne spotkanie z cyklu Prezydenckie Spotkania z „Kulturą", poświęcone publikacjom, które wyszły spod pióra autorów paryskiej „Kultury". Spotkania mają na celu przybliżenie problematyki i tematyki podejmowanej na łamach paryskiego pisma. Pierwszą książką promowaną w czasie spotkań były Listy z Wysp. ABC polityki „Kultury”, czyli zbiór esejów Juliusza Mieroszewskiego publikowanych na łamach miesięcznika. 

Aleksander Janta-Połczyński (1908–1974), dziennikarz, publicysta, tłumacz i bibliofil. Przed wojną studiował polonistykę i ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim. Już w latach dwudziestych XX wieku współredagował poznańskie „Życie Literackie”, a w roku 1929 rozpoczął studia dziennikarskie w Paryżu. Do Polski wrócił po dwóch latach, następnie odbył podróż do Związku Radzieckiego, by zdać z niej relację w dwóch zbiorach reportaży: Patrzę na Moskwę i W głąb ZSRR. Do końca lat trzydziestych odbył wiele podróży, m.in. do USA, Indii, Afganistanu, Birmy, Indochin, Syjamu, Mongolii. W latach 1933–1934 był wysłannikiem „Gazety Polskiej” w Japonii, a w 1935 roku został korespondentem wojennym w Abisynii. W czasie kampanii francuskiej walczył w I Dywizji Grenadierów. W roku 1942 zbiegł z niewoli i działał we francuskim ruchu oporu. Po wojnie emigracyjne losy rzuciły go do Niemiec, Francji i Anglii. Na stałe osiadł w Nowym Jorku. Został współpracownikiem Jerzego Giedroycia oraz korespondentem „Kultury” w Stanach Zjednoczonych.