Aktualności

06.07.2022

V Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej w emirackim miesięczniku „An-Nashir Al Osbui”

Na łamach miesięcznika „An-Naszir Al-Osbui” ukazała się obszerna relacja z V Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej pt. „Tłumaczenie literatury: dialog transgraniczny” autorstwa wybitnego tłumacza literatury polskiej na język arabski, Hatifa Janabiego.

Tekst Janabiego, poświęcony V Światowemu Kongresowi Tłumaczy Literatury Polskiej, który odbył się w Krakowie w dniach 2-4 czerwca 2022, ukazał się w lipcowym numerze czasopisma. Autor pisze w nim m.in. o roli Instytutu Książki w promowaniu literatury polskiej za granicą, omawia program Kongresu i sylwetki autorów, którzy brali w nim udział, a także pochyla się nad takimi zagadnieniami, jak rola przekładu w komunikacji kulturowej, komunikacja między tłumaczami, kondycja dzisiejszej poezji polskiej, nowe zjawiska językowe w języku polskim, finansowanie, stypendia i zakwaterowanie dla tłumaczy czy wyzwania stojące przed Instytutem Książki.

„An-Naszir Al-Osbui” jest miesięcznikiem wydawanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego motto brzmi: Pomost kulturalny między Szardżą i światem.

Hatif Janabi jako poeta i tłumacz literatury polskiej na język arabski jest ambasadorem kultury i literatury Polski w krajach arabskich, a także w Wielkiej Brytanii. Na łamach „An-Naszir Al-Osbui” opublikował ponad trzydzieści artykułów poświęconych głównie literaturze i kulturze polskiej.