Zadania realizowane z budżetu państwa

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa (w ramach środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego):

1. Rozbudowa infrastruktury IT dla programu bibliotecznego MAK +; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 1 400 000 zł.

2. Organizacja kolektywnych stoisk, promujących niszowe wydawnictwa, podczas Targów Książki w Warszawie i Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 100 000 zł.

3. Mała książka - wielki człowiek; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 13 933 813 zł.

4. Upoluj swoją książkę; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 200 000 zł.

5. Realizacja programu druku ukraińskich książeczek dla dzieci do bezpłatnej dystrybucji wśród uchodźców z Ukrainy; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 300 000 zł.

6. Dofinansowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych oraz przypisanego do niego Kierunku interwencji: 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 [NPRCz 2.0], który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja br., wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 228 500 000 zł.; data podpisania umowy: 30.08.2021 r.

7. Finansowanie kosztów obsługi Priorytetu 2., w ramach PW NPRCz 2.0. w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 [NPRCz 2.0], który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r., wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 3 000 000 zł; data podpisania umowy: 09.08.2021 r.

8. Sfinansowanie kosztów obsługi programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. Czasopisma, Literatura, Partnerstwo dla książki, Promocja czytelnictwa; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 255 000 zł; data podpisania umowy: 12.01.2023 r.

9. Kraszewski. Komputery dla bibliotek; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 2 500 000 zł; data podpisania umowy: 13.03.2023 r.

10. Realizacja dofinansowań w ramach programu własnego pn. „Certyfikat dla małych księgarni” - edycja 2022-2023; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 4 000 000 zł; data podpisania umowy: 28.04.2022 r.

11. Sfinansowanie kosztów obsługi programu własnego pn. „Certyfikat dla małych księgarni”, wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 200 000 zł; data podpisania umowy: 12.01.2023 r.

12. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację dofinansowań w ramach programu własnego pn. „Certyfikat dla małych księgarni” – edycja na lata 2023-2024; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 4 000 000 zł; data podpisania umowy: 15.03.2023 r.

13. Dyskusyjne Kluby Książki; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 2 000 000 zł; data podpisania umowy: 12.01.2023 r.

14. Kontynuacja projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB); wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 100 000 zł; data podpisania umowy: 28.02.2023 r.

15. Administrowanie i rozwijanie Ogólnopolskiej Bazy Księgarń przez Polską Izbę Książki; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 49 800 zł; data podpisania umowy: 14.02.2023 r.

16. Organizacja V Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 2 550 000 zł.

17. Realizacja projektu pn. „Polska gościem honorowym Międzynarodowej Wystawy Książek TIBE 2023 w Tajpej”, wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 1 525 000 zł; data podpisania umowy: 30.05.2022 r.

18. Udziału Polski w roli gościa honorowego podczas Międzynarodowych Targów Książki LIBER w Madrycie, wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 870 000 zł (wartośc finansowania po aneksie z dnia 08.12.2023r.: 618 000,00 zł); data podpisania umowy: 25.05.2023 r.

19. Realizacja i emisja w Programie 3 Polskiego Radia słuchowiska „Mickiewicz w pałacu w Śmiełowie”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 60 000 zł.

20. „Siła Słowa – literackie dialogi polsko-ukraińskie”; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 227 550 zł; data podpisania umowy: 15.03.2023 r.

21. „Przygotowanie i realizacja I edycji Festiwalu Rymkiewiczowskiego"; wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 1 100 000 zł; data podpisania umowy: 11.05.2023 r. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego