Aktualności

23.04.2020

Trwała popularność Mickiewicza i Sienkiewicza według badań Biblioteki Narodowej

Poznaliśmy dziś najnowsze wyniki badań czytelnictwa. Po raz pierwszy od 2012 roku listę autorów najczęściej wymienianych przez Polaków książek otwiera aż trzech pisarzy współczesnych, wygrywających pod względem popularności z Sienkiewiczem, który wraz z Mickiewiczem zawdzięcza swą trwałą obecność w zestawieniu uczniom szkół średnich.

Henryk Sienkiewicz od początku dokonywanego pomiaru społecznego zasięgu książki należy do pierwszej piątki najpoczytniejszych autorów. Chociaż najczęściej dociera do czytelników przede wszystkim na drodze szkolno-klasycznego obiegu czytelniczego, to jednak wyniki ostatnich pomiarów czytelnictwa wskazują, że wśród jego odbiorców dominują osoby starsze, które wiele lat temu skończyły naukę szkolną. Czytelnicy prozy Sienkiewicza najliczniej czytali Krzyżaków (co było zasługą uczniów), następnie wymieniali przede wszystkim Potop oraz Quo vadis. Należeli do różnych środowisk społecznych i grup wiekowych, interesowali się rozmaitą literaturą.

W obiegu polskiej klasyki znajduje się także twórczość Adama Mickiewicza – również stale obecna wśród powszechników lekturowych, to znaczy autorów zdobywających minimum 1% czytelników. Respondenci najczęściej wymieniali Dziady i Pana Tadeusza. W grupie badanych deklarujących czytanie jego utworów znajdowali się przede wszystkim uczniowie szkół średnich.

[źródło: bn.org.pl]