Aktualności

fot. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
29.06.2022

Troje pisarzy odznaczonych medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Wczoraj odbyła się czerwcowa Biesiada Literacka zorganizowana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział Warszawa. Wydarzenie uświetniło wręczenie brązowych medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis trójce zasłużonych pisarzy – Wacławowi Holewińskiemu, Jerzemu Binkowskiemu i Alicji Patey-Grabowskiej.

Ceremonia przyznania medali Gloria Artis odbyła się bezpośrednio przed Biesiadą Literacką, która miała miejsce w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie. Głównym punktem programu były rozmowy z nagrodzonymi odznaczeniami pisarzami. Z Jerzym Binkowskim o jego twórczości porozmawiała Małgorzata Karolina Piasecka, Wacława Holewińskiego o jego twórczość i pracę wydawniczą wypytywał Zbigniew Zbikowski, zaś z Alicją Patey-Grabowską o pisaniu wierszy i przekładach literackich porozmawiał Piotr Müldner-Nieckowski. Program czerwcowej Biesiady Literackiej uzupełnił felieton Piotra Wojciechowskiego oraz odczytanie kilku rekomendacji i miniatur literackich. 

Jerzy Binkowski (ur. 1949 r.) jest pisarzem, poetą i felietonistą, autorem kilkunastu książek, głównie tomów wierszy. Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W 1994 został laureatem Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Jako reżyser teatralny wystawiał przede wszystkim teksty Joanny Kulmowej, ale także europejską klasykę, np. „Króla Leara” Williama Shakespeare’a i „Czekając na Godota” Samuela Becketta. Od czterdziestu lat mieszka w Białymstoku, a w swoim życiu pracował głównie z młodzieżą.

Wacław Holewiński (ur. 1956 r.) jest polskim pisarzem, prawnikiem, wydawcą i redaktorem. W czasach PRL, jako działacz opozycji demokratycznej, był więźniem politycznym. Autor kilkunastu powieści, głównie historycznych, i kilku dramatów. Poza tym wydawca – był współpracownikiem Niezależnej Oficyny Wydawniczej, od 1978 do ogłoszenia stanu wojennego kierował Niezależną Spółdzielnią Wydawniczą I, a w 1982 roku wraz z Jarosławem Markiewiczem założył Wydawnictwo Przedświt, które było jednym z największych podziemnych wydawnictw. Jest członkiem jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, a w październiku 2016 r. został zastępcą kierownika redakcji literackiej Programu Drugiego Polskiego Radia.

Alicja Patey-Grabowska (ur. 1937 r.) to poetka, tłumaczka, krytyczka literacka, a także autorka sztuk scenicznych i książek dla dzieci. Autorka piętnastu tomów wierszy i dziesięciu książek dla dzieci (zarówno pisanych prozą, jak i wierszowanych). Wydała także pracę biograficzno-literacką „Poetki Syreniego Grodu” przedstawiającą sylwetki i twórczość jedenastu poetek związanych z Warszaw. Jako poetka debiutowała w 1961 roku w „Almanachu Młodych”. Tłumaczy poezję m.in. z francuskiego, niemieckiego i języków słowiańskich. Poza pisaniem i tłumaczeniem, Alicja Patey-Grabowska od lat zajmuje się także popularyzacją polskiej poezji w Polsce i zagranicą. W 1989 roku jako poetka i propagatorka poezji otrzymała nagrodę „Srebrnego Wieńca” przyznaną przez Akademię Literatury i Sztuki w Neapolu, z kolei w 1997 roku otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki „za całokształt twórczości  literackiej z uwzględnieniem twórczości dla dzieci”.