Aktualności

04.03.2019

Szymon Rudnicki z Książką Roku „Nowych Książek” [relacja i zdjęcia]

Dwudziestego ósmego lutego w Klubie Księgarza redakcja miesięcznika „Nowe Książki” wręczyła swoją doroczną Nagrodę Książka Roku. Jej Laureatem za rok 2018 został Szymon Rudnicki, autor opracowania Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny.

Wygłaszający laudację profesor Andrzej Friszke określił nagrodzoną książkę dziełem życia autora – wynikiem niemal sześćdziesięcioletnich badań, analiz, rozmów i namysłu nad Drugą Rzeczpospolitą, w tym przede wszystkim tytułowym zagadnieniem.

W swoim dziele – mówił laudator – Rudnicki, wychodząc od dyskusji radykalnych ugrupowań nacjonalistycznych o kategoriach polityczno-ideologicznych (naród, nacjonalizm, totalitaryzm, religia), zapoznaje nas z publicystyką dotyczącą ich przekonań o rzeczach bardzo konkretnych, takich jak na przykład ustrój państwa, wychowanie, stosunek do mniejszości narodowych, stosunek do sąsiadów, polityka zagraniczna, gospodarka, no i kultura.

Fragmenty nagrodzonego dzieła odczytał Andrzej Ferenc.