Aktualności

fot. IK
17.03.2023

„Synergia słowa i działania”. Konferencja naukowa na Uniwersytecie Pedagogicznym pod patronatem Instytutu Książki [relacja i zdjęcia]

Zakończyła się właśnie dwudniowa konferencja naukowa „Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji  i współtworzenia kultury czytelniczej” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Organizatorami wydarzenia były Instytut Filologii Polskiej i Instytut Nauk o Informacji. Instytut Książki objął konferencję patronatem honorowym.

Celem konferencji była tytułowa synergia, czyli spotkanie osób zajmujących się czytelnictwem w sposób akademicki i praktyków promujących czytelnictwo w ramach różnych projektów i inicjatyw. Oprócz pracowników naukowych i osób z instytucji kultury w wydarzeniu uczestniczyli studenci polonistki, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Gabriela Dul, koordynatorka projektów bookstartowych Instytutu Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, opowiadała o kampanii i naszych działaniach w kontekście projektów bookstartowych na świecie (główne założenia, skala, różnorodność ze względu na specyfikę polityki kulturalne i potrzeby społeczne), odwołując się też do badań, które w zeszłym roku przeprowadziliśmy na pięciolecie kampanii i rezultatów jej realizacji.

Ponadto na konferencji poruszano tematy dotyczące bieżących problemów: od książek pomagających dzieciom zrozumieć wojnę i poradzić sobie ze strachem, przez terapeutyczne funkcje lektury, po metody aktywnego czytania z dziećmi, które oddziałują na wszystkie zmysły i rozwijają kreatywność.