Aktualności

07.10.2010

Sejm uchwalił Rok Miłosza

Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się w środę za przyjęciem uchwały ustanawiającej rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

Po zreferowaniu przez Jerzego Fedorowicza (PO), posła sprawozdawcę Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, projektu uchwały o ustanowieniu Roku Miłosza, przedstawiciele poszczególnych klubów poselskich przedstawili swoje stanowiska. Wszystkie kluby opowiedziały się za poparciem tej uchwały. 

100. rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO. Rok Miłosza świętowany ma być nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, w USA, we Francji, w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i w innych krajach. 

(PAP)