Aktualności

12.10.2010

Przekład Różewicza nagrodzony

Nagrodę Estońskiej Fundacji Kultury otrzymał w tym roku tłumacz Hendrik Lindepuu za przekład "Wierszy wybranych" Tadeusza Różewicza, które ukazały się w Estonii przy wsparciu Programu Translatorskiego ©Poland. Oprócz utworów Tadeusza Różewicza, Lindepuu tłumaczył na język estoński dzieła m.in. Witolda Gombrowicza, Stanisława Lema, Sławomira Mrożka i Wisławy Szymborskiej.