Aktualności

07.07.2022

Rozstrzygnięto Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki 2022

29 czerwca 2022 roku jury Konkursu na książkowy debiut poetycki im. Anny Świrszczyńskiej podjęło decyzję o przyznaniu nagrody Karinie Caban-Rusinek za zestaw wierszy „Rozwodzenie (proszek do bieli, proszek do kolorów)”.

Nagrodą w konkursie jest wydanie tomu wierszy i jego premiera podczas krakowskiej Nocy Poezji 2022. W uzasadnieniu jury (w składzie: dr Bronisław Maj – przewodniczący jury, prof. Krzysztof Biedrzycki, prof. Dorota Kozicka i dr Małgorzata Lebda) podało: „tom »Rozwodzenie (proszek do bieli, proszek do kolorów)«, na który składają się wiersze opowiadające o sytuacji egzystencjalnej podmiotki nagradzamy za oryginalną narrację poetycką, w której cielesność i wielkie emocje umiejętnie łączą się z dystansem i poetyckim namysłem.”

Laureatka tegorocznej edycji konkursu Karina Caban-Rusinek na co dzień zajmuje się promocją książek w wydawnictwie. Mieszka w Krakowie. Jak pisze sama o sobie: „ciągle czyta, mało pisze. Mama, nurkini i dogoterapeutka”. 

Organizatorami konkursu są Biblioteka Kraków i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.