Aktualności

źródło: mkidn
04.02.2021

Rozstrzygnięcie Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 rok

3 lutego 2021 r. minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podjął decyzję o rozstrzygnięciu Konkursu o stypendia Ministra na realizację przedsięwzięć twórczych lub z zakresu upowszechniania kultury na rok 2021. Stypendia zostały przyznane 399 osobom. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 13 093 500 zł.

W tegorocznym naborze na Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury wpłynęło 3 779 wniosków, w związku z czym Minister podjął decyzję o zwiększeniu planowanego budżetu o 5 593 500 zł do łącznej wysokości 13 093 500 zł. Zwiększenie budżetu przełożyło się na przyznanie stypendiów 399 osobom, czyli ponad dwukrotnie większej liczbie wnioskodawców – rok wcześniej w tożsamym Konkursie wpłynęły 883 wnioski, a przyznano 168 stypendiów na łączną kwotę 5 978 000 zł.

Stypendia dotyczą realizacji przedsięwzięć twórczych lub zakresu upowszechniania kultury takich jak: przygotowanie cyklu obrazów, fotografii, rzeźb, stworzenie projektów artystycznych z wykorzystaniem technik filmowych czy komputerowych, prowadzenie warsztatów ceramicznych, opracowanie materiałów do monografii, projekty stron internetowych, tworzenie scenariuszy filmowych.

Wszelkie opóźnienia działań w realizacji projektów stypendialnych względem deklarowanego harmonogramu, spowodowane przesunięciem terminu ogłoszenia wyników konkursu, zostaną uwzględnione na korzyść stypendysty w ramach rozliczenia stypendium – czas na złożenie sprawozdania zostanie wydłużony o dodatkowe 30 dni.

Listę stypendystów znaleźć można na stronie MKiDN.