Aktualności

13.12.2022

„PROPAGACJE _ Jak prowadzić literackie warsztaty dla dzieci?” – szkolenia dla nauczycieli

Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprasza nauczycielki i nauczycieli edukacji przedszkolnej na cykl „PROPAGACJE _ Jak prowadzić literackie warsztaty dla dzieci?”.

Celem projektu szkoleniowego realizowanego przez KBF, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 imienia Janusza Korczaka w Krakowie jest podniesienie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności nauczycielek i nauczycieli krakowskich przedszkoli w zakresie realizacji działań edukacyjnych związanych z literaturą dla dzieci. Projekt zakłada stworzenie narzędzi zapewniających poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie prowadzenia warsztatów literackich dla przedszkolaków.

Projekt PROPAGACJE jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie warsztatami literackimi dla dzieci prowadzonymi od czerwca 2021 roku w Pałacu Potockich przez parę edukatorów: Beatę Kwiecińską i Macieja Dąbrowskiego (Literackie Chwile) i ma umożliwić transfer metodologii tworzenia i prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym inspirowanych dziecięcą literaturą.

W projekcie założono adekwatny dobór narzędzi edukacyjnych zarówno do potrzeb uczestników jak i prezentowanego materiału.

W ramach PROPAGACJI zaplanowano organizację sześciu spotkań szkoleniowych dla nauczycielek krakowskich przedszkoli (w tym praktyczna nauka umiejętności). 

Cele projektu:

  • Podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycielek krakowskich przedszkoli – 30 osób, w zakresie realizacji działań edukacyjnych.
  • Nabycie przez 30 nauczycielek krakowskich przedszkoli, praktycznych umiejętności organizacji warsztatów literackich dla dzieci.
  • Stworzenie możliwości eksperymentowania, uwolnienie potencjału twórczego i realizacji własnych pomysłów.
  • Wymiana doświadczeń nauczycieli krakowskich przedszkoli w zakresie organizacji warsztatów literackich.
  • Zapewnienie narzędzi do wzrostu wiedzy i rozwoju kadr edukacyjnych poprzez stworzenie forum / platformy (strony na FB) internetowej dot. inspiracji do organizacji warsztatów literackich.

Harmonogram projektu:

19 grudnia 2022 – 18 maja 2023

2 grupy po 15 osób

I grupa 14:00-16:00

II grupa 17:00-19:00

Szkolenia odbywać się będą w Pałacu Potockich (Rynek Główny 20, Kraków), siedzibie Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Daty zajęć: 19 grudnia, 19 stycznia, 16 lutego, 23 marca, 20 kwietnia, 18 maja.

Zapisów na szkolenia można dokonywać TUTAJ. Uwaga: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

źródło: Kraków Miasto Literatury UNESCO