Aktualności

26.10.2010

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2011:

Wydarzenia artystyczne
         1. priorytet - Muzyka
         2. priorytet - Teatr i taniec
         3. priorytet - Sztuki wizualne
         4. priorytet - Literatura
         5. priorytet - Czasopisma
         6. priorytet - Film
         7. priorytet – Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
Edukacja kulturalna
Dziedzictwo kulturowe

         1. priorytet - Ochrona zabytków
         2. priorytet - Wspieranie działań muzealnych
         3. priorytet - Kultura ludowa
         4. priorytet - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
         5. priorytet - Ochrona zabytków archeologicznych
Infrastruktura kultury
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rozwój szkolnictwa artystycznego

         1. priorytet – Edukacja artystyczna
         2. priorytet – Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego

UWAGA! W roku 2011 We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI. Składanie wniosków przez system EBOI będzie możliwe od dnia 2 listopada 2010 r.

Terminy składania wniosków:

  • I nabór - do dnia 30 listopada 2010 roku (nie dotyczy priorytetu Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego)
  • II nabór - do dnia 31 marca 2011 roku – w tym terminie odbędzie się nabór do priorytetu Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego; w przypadku pozostałych programów i priorytetów nabór w tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze

Jednocześnie informujemy, że Instytut Książki administruje priorytetem literatura oraz priorytetem czasopisma.