Aktualności

21.05.2013

Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie

Zapraszamy do składania aplikacji na udział w szóstej edycji Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich, które odbędą się jesienią 2013 roku w Gułtowach niedaleko Poznania. Warsztaty adresowane są do tłumaczy przekładających literaturę niemieckojęzyczną na polski i polską na niemiecki.

Główną częścią warsztatów, wpisujących się w tradycję dwujęzycznych seminariów translatorskich, będzie intensywna dyskusja nad zgłoszonymi fragmentami przekładów, które zostaną uprzednio rozesłane do uczestników. W ramach przygotowań wymagana jest krytyczna lektura wszystkich tekstów. Warsztaty poprowadzą polska tłumaczka i niemiecki tłumacz, organizując i moderując pracę w grupie podczas seminarium. Punktem wyjścia do dyskusji będzie zawsze jakiś „szczególny problem” oraz możliwości jego rozwiązania, następnie omówione zostaną specyficzne problemy tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, na koniec poruszymy zasadniczą kwestię jakości artystycznego przekładu w ogóle.

W ramach warsztatów planowane są poza tym spotkania i rozmowy z niemieckimi i polskimi pisarzami oraz krytykami literackimi.

Warsztaty przewidziane są dla dziesięciu uczestników, po pięciu z każdej grupy językowej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zarówno tłumaczy literatury z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak też tłumaczy młodych, nie mających jeszcze zbyt dużego dorobku twórczego. 

Prowadzący warsztaty: Dorota Stroińska i Sven Sellmer 
Warunki uczestnictwa: doświadczenie zawodowe (przynajmniej jedna publikacja przekładu drukiem)
Czas trwania: od poniedziałku 30 września do niedzieli 6 października 2013 roku 
Miejsce: Zespół Pałacowo-Parkowy Gułtowy  
62-025 Kostrzyn  
Tel.: +48 (0)61 818 01 80, +48 (0)61 840 49 00
Email: gultowy@amu.edu.pl
http://palace.amu.edu.pl/
Opłata: Udział w warsztatach w tym nocleg i wyżywienie jest bezpłatny. Organizatorzy zwracają w miarę możliwości koszty podróży.
Zgłoszenia powinny zawierać:
1. Krótki życiorys wraz z listą publikacji
2. Około 3 do maksimum 5 stron aktualnego, jeszcze nie ukończonego własnego przekładu (np. utwór literacki pisany prozą lub wierszem, esej, dramat, literatura faktu oraz utwory z szeroko rozumianej humanistyki)
Prosimy o następujące sformatowanie tekstów: odstęp między wierszami przynajmniej 1,5 interlinii, numeracja wierszy na marginesie z lewej strony, szeroki margines po prawej stronie na notatki.
3. Odpowiednie strony tekstu oryginału 
4. Krótka charakterystyka autora i dzieła (maksymalnie 1 strona)
5. Krótkie przedstawienie szczególnych trudności w przekładzie danego fragmentu.

Prosimy umieścić na wszystkich dokumentach nazwisko kandydata i wysłać zgłoszenia pocztą elektroniczną pod oba adresy:
Dorota Stroińska: dorota.stroinska@web.de 
Sven Sellmer: sellmers@gmx.de

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2013 roku.

Szósta edycja Polsko-Niemieckich Warsztatów Translatorskich odbędzie się w ramach programu ViceVersa stworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds i fundację Robert Bosch Stiftung. Wsparcia finansowego udzieliło niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod patronatem minister stanu Cornelii Pieper.

Projekt zrealizowano przy udziale finansowym fundacji S. Fischer Stiftung, Instytutu Goethego w Warszawie i we współpracy z Instytutem Książki. Organizatorem jest fundusz Deutscher Übersetzerfonds.