Aktualności

20.11.2013

Polska literatura w Turcji

Rok 2014, w którym obchodzić będziemy 600-lecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych, to doskonała okazja dla wzmożenia obecności polskiej literatury w Turcji. Jak dotąd jest ona dość skromna, choć zainteresowanie tureckich wydawców jest zauważalne. W ramach przygotowań do przyszłorocznych wydarzeń w listopadzie byliśmy obecni na Międzynarodowych Targach Książki w Istambule, a także współorganizowaliśmy warsztaty przekładowe TEDA.

Targi Książki w Stambule trwały od 2 do 10 listopada, przy czym tylko w dniach 2-5 mają one charakter międzynarodowy, tzn. czynna jest hala z wystawcami ze świata. Tegoroczny udział miał charakter rozpoznawczy i promocyjny, celem było nawiązanie kontaktu z tureckimi wydawcami i z tłumaczami literatury polskiej na turecki. W ramach branżowego programu na targach odbyły się dwa spotkania adresowane do tureckich wydawców: prezentacja programów wspierających przekłady literatury polskiej oraz panel z udziałem polskich i węgierskich instytucji promujących literaturę i agencji literackich.

Z kolei warsztaty przekładowe TEDA odbyły się w dniach 2-9 listopada na wyspie Buyukada pod Istambułem. Udział w nich wzięło 4 tłumaczy z polskiego na turecki i 4 z tureckiego na polski, którzy zostali wyłonieni w wyniku konkursu prowadzonego równolegle przez Instytut Książki oraz tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki. Warsztaty miały charakter praktyczny, polegały na pracy nad tekstami. Uczestnicy odwiedzili także targi książki i zapoznali się z programami wspierającymi pracę przekładową i wydawanie literatury tłumaczonej. 

Główne wydarzenia planowane na przyszły rok to polski udział w majowym Międzynarodowym Festiwalu Tanpinar oraz udział w listopadowych Targach Książki w Istambule. W najbliższym czasie ukażą się w tureckim przekładzie książki m.in. Witolda Gombrowicza, Olgi Tokarczuk, Janusza Głowackiego i Zygmunta Miłoszewskiego.


Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydarzenie realizowane w ramach programu kulturalnego obchodów 600-lecia polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych w 2014 roku.

Kısmen, Polonya Cumhuriyeti Kültür ve Milli Miras Bakanı'nın kaynaklarından finanse edilmiştir.
Etkinlik, 2014 yılında kutlanacak Polonya-Türkiye ilişkilerinin kuruluşunun 600. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.