Aktualności

21.11.2008

Polska literatura w Bukareszcie

Podczas rozpoczynających się dzisiaj Targów Książki Gaudeamus w Bukareszcie odbędą się promocje dwóch polskich książek:

  • "Bakakaj" Witolda Gombrowicza (wydawnictwo RAO, tłumaczenie na język rumuński: Cristina Godun), w promocji będzie uczestniczyć Rita Gombrwicz.
  • "Podróże z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego (wydawnictwo ART, tłumaczenie na język rumuński: Mihai Mitu, słowo wstępne: Adam Michnik, przedmowa: Janusz Drzewucki, posłowie: Mihai Mitu). Książka ukaże się przy wsparciu Programu Translatorskiego ©Poland. 

Dnia 3 listopada odbyła się w Bukareszcie promocja antologii współczesnej dramaturgii polskiej "Made in Poland" (wydawnictwo ART, tłumaczenie na język rumuński: Sabra Daici, Cristina Godun, Luiza Savescu, wybór sztuk i posłowie: Iulia Popovici, wstęp: Roman Pawłowski). W antologii znalazły się sztuki:

  • "Porozmawiajmy o życiu i śmierci” Krzysztofa Bizio (tłum. Sabra Daici),
  • "Ballada o Zakaczawiu" Macieja Kowalewskiego, Krzysztofa Kopki i Jacka Głomba (tłum. Sabra Daici),
  • "Podróż do Buenos Aires" Amanity Muskarii (tłum. Luiza Săvescu),
  • "Prorok Ilja" Tadeusz Słobodzianka (tłum. Luiza Săvescu, wiersze: Passionaria Stoicescu),
  • "Dziecko" Marii Spiss (tłum. Cristina Godun),
  • "Made in Poland" Przemysława Wojcieszka (tłum. Cristina Godun).

W ostatnim czasie ukazało się także tłumaczenie książki Doroty Masłowskiej "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" (wydawnictwo Trei, tłumaczenie na język rumuński: Constantin Geambasu).

informacja nadesłana