Aktualności

24.11.2008

Inauguracja PSPWiK UW

21 listopada w Sali Konferencyjnej Instytutu Książki w warszawskim Pałacu Kultury rozpoczęła się jubileuszowa, już 10. edycja Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, działających przy Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wykład inauguracyjny "Problemy polskiego rynku książki z perspektywy PIK" wygłosił prezes Polskiej Izby Książki, dr Piotr Marciszuk (Wydawnictwo Stentor). 

Podczas pierwszego zjazdu bloki swych zajęć zainaugurowali: Paweł Esse (CH Beck – przedmiot: Zarządzanie wydawnictwem) i Andrzej Karpowicz (kancelaria Juris – przedmiot: Prawo autorskie). Wykład wprowadzający "Początki wolnego rynku książki w Polsce i kształtowanie się koniunktury w latach dziewięćdziesiątych" zaprezentował dr Marek Tobera.

PSPWiK UW utworzono w 1998 r. Ich pierwszym szefem był prof. Radosław Cybulski, funkcję sekretarza sprawowała Dorota Myko. Po śmierci prof. Cybulskiego kierownictwo objął prof. Józef Wojakowski. W 2002 r. sekretarzem naukowym został dr Tobera, który zreorganizował studium, a w 2006 r., gdy przedwcześnie zmarł prof. Wojakowski, przejął szefostwo. Od początku tego roku akademickiego sekretarzem PSPWiK jest dr Agnieszka Chamera.

Program studiów obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki. Podstawowe przedmioty (prócz wymienionych) to: Marketing wydawniczy (Jacek Włodarczyk - BMR), Książka na świecie (Bogdan Klukowski - Europress), Rynek książki w Polsce oraz Nowe technologie wydawnicze (dr Grzegorz Boguta – Doradztwo Wydawnicze GAB), Zarządzanie redakcją (Barbara Miecznicka - „Świat Książki”), Edytorstwo i poligrafia (Andrzej Palacz –„Wydawca”, wydawca.com.pl), Książkowe public relations (dr Andrzej Rostocki - Uniwersytet Łódzki, „Rzeczpospolita”, „Tygodnik Powszechny”, „Notes Wydawniczy”).

Wśród wykładowców są także m.in.: prof. Jadwiga Kołodziejska (IINiSB UW, IKiCz BN), Małgorzata Dziedzic (dr Raabe), Hanna Maria Giza (Polskie Radio II), Beata Stasińska (W.A.B.), dr Katarzyna Wolff (IKiCz BN), Andrzej Chrzanowski (Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne), Piotr Dobrołęcki (wiceprezes PIK, „Magazyn Literacki Książki”), Maciej Foks („Notes Wydawniczy”), Grzegorz Gauden (Instytut Książki), Krzysztof Gutowski (WAiP),Waldemar Janaszkiewicz (prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich), Andrzej Uryga (drogeria Natura), dr Michał Zając (UW).

Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych (sześć weekendów w semestrze), trwają dwa semestry. Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego podpisane przez rektora UW i kierownika PSPWiK UW. 

W tym roku, co od lat stanowi regułę, limit miejsc został wyczerpany. Naukę podjęło 30 osób, pracujących na różnych stanowiskach m.in. w firmach:  Fundacja Ośrodka Karta, Wydawnictwo Edukacja Polska, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Książki przy Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Prasy, C.H. Beck, wydawnictwa KUL, UKSW, IFiS PAN, SGH, Reader’s Digest, Pax,  portal internetowy Ekologia.pl, Presspublica, „Midrasz”, „Stolica”, MTV Networks Polska, MT Development Group, Wydawnictwo Cztery Głowy, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Traffic Club, Księgarnia pod Globusem.

Są na tych studiach osoby pracujące m.in. jako wydawca, księgarz, dokumentalista, urzędnik, wykładowca akademicki, redaktor, copywriter czy telewizyjny starszy producent polskich wersji językowych. Kilkoro spośród słuchaczy prowadzi własną działalność gospodarczą. Niektórzy natomiast bardzo niedawno obronili prace dyplomowe, stając się absolwentami wyższych uczelni i zamierzając dopiero w przyszłości szukać swej szansy zawodowej lub biznesowej w branży wydawniczej. 

Formalny wymóg przyjęcia na PSPWiK UW stanowi magisterium. Wśród tegorocznych słuchaczy jest jednak dwoje studentów ostatniego roku Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW („ścieżka edytorska”), którym specjalna uchwała Rady Naukowej umożliwiła podjęcie edukacji na tym szczeblu. Inni słuchacze posiadają tytuł magistra, uzyskany z reguły w  różnych polskich uniwersytetach. Ale naukę na PSPWiK podjęły w 2008/9 r. także panie, które ukończyły: Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prasy (w dziejach studium to pierwsza słuchaczka z Rosji, choć nie pierwsza z zagranicy) oraz Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Są też absolwenci uczelni ekonomicznych, a także Politechniki Warszawskiej. Przeważają warszawiacy (warszawianki!), ale niektórzy uczestnicy dojeżdżają z daleka, m.in. z Moskwy, Krakowa, Gdańska, Lublina.

W sumie przez dziesięć lat istnienia PSPWiK UW studia te ukończyło kilkaset osób, które pracują dziś najczęściej w wydawnictwach (czasem łącząc funkcje menedżerskie z rolą właściciela – np. w oficynie  Helion czy Nowik), księgarniach i hurtowniach, prasie, instytucjach państwowych i samorządowych. Niektórzy absolwenci założyli własne firmy (m.in.wydawnictwa Arte, Axis Mundi, Pigasus).

Kolejny nabór rozpocznie się w czerwcu 2009 r. 
Kontakt: dr Marek Tobera (marektob@wp.pl)

informacja nadesłana