Aktualności

23.12.2019

Piotr Nowak laureatem Nagrody „Skrzydła Dedala”

W piątek 20 grudnia Piotr Nowak odebrał Nagrodę Literacką Biblioteki Narodowej „Skrzydła Dedala” za książkę „Przemoc i słowa. W kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt” wydaną w 2018 roku przez Bibliotekę Kwartalnika Kronos.

W trakcie uroczystej gali członek jury OP Janusz Pyda podkreślił w laudacji na cześć autora jego zdolność do łączenia ważkich, filozoficznych treści, z doskonałym literackim stylem, który przybliża czytelnikom najważniejsze intelektualne problemy współczesności.

„Piotr Nowak wypełnia w III Rzeczpospolitej misję Sokratesa, który za swą powinność i powód do chluby uznawał ustawiczne nękanie ociężałego intelektualnie przeciętnego obywatela ateńskiej polis. Poprzez podważanie pozornych oczywistości i kwestionowanie martwych klisz, Sokrates i Nowak złoszczą i rozjuszają co bardziej ospałych i leniwych umysłowo współobywateli” – brzmiały słowa laudacji OP Janusza Pydy.

***

W roku 2015 Biblioteka Narodowa ustanowiła Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala. Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej.

W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.

Nagroda nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985-1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995-2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Ossolineum) i w latach 2010-2012 przez Bibliotekę Narodową.