Aktualności

06.12.2012

Otwarta Licencja Edukacyjna

Instytut Książki w dniach od 28 września do 2 października 2012 r. rozesłał do posiadaczy autorskich praw majątkowych propozycję przeniesienia praw autorskich i zakupu licencji do książek figurujących w wykazie lektur szkolnych. 

Propozycja została wysłana do 36 właścicieli polskich oraz do 8 właścicieli i przedstawicieli zagranicznych. Łączna liczba utworów polskich i zagranicznych co do których Instytut Książki złożył propozycję zakupienia praw autorskich wynosi 67. W przypadku 13 utworów trwa ustalanie właścicieli praw autorskich.

Do chwili obecnej na ofertę odpowiedziało kilkunastu adresatów. Pierwsze umowy zostaną zawarte w najbliższych tygodniach.

Utwory te będą udostępniane na platformie POLONA Biblioteki Narodowej (www.polona.pl/dlibra) w oparciu o Otwartą Licencję Edukacyjną.

Instytut Książki powołał także zespół ekspertów, którzy będą doradzać dyrektorowi Instytutu w kwestii wyceny praw autorskich.

Eksperci rekomendować będą także inne utwory, które po nabyciu praw przez Instytut Książki zostaną udostępnione w oparciu o Otwartą Licencję Edukacyjną.