Aktualności

fot. MKiDN
20.04.2020

Otwarcie parków i ogrodów przy instytucjach kultury

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 20 kwietnia 2020 r. zostaną udostępnione dla publiczności parki i ogrody należące do instytucji kultury.

Nadal, do odwołania, obowiązuje ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, projekcją filmów lub nagrań oraz działalności bibliotek, archiwów, muzeów i pozostałej działalności związanej z kulturą.

Osoby, które chcą odwiedzić muzealne parki i ogrody, powinny stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz utrzymywania dystansu od innych osób, a także do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Mimo udostępnienia terenów, nadal obowiązuje zakaz korzystania ze znajdujących się w tych miejscach z placów zabaw oraz urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci. Ponadto, biorąc pod uwagę zróżnicowanie parków i ogrodów muzealnych, ograniczenia dotyczące korzystania zależą od decyzji dyrektora danej instytucji kultury oraz regulaminów zwiedzania.

Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość dla ograniczeń, które mają służyć przede wszystkim naszemu wspólnemu dobru i ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

Jednocześnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pragnie wyrazić uznanie dla pracowników i dyrektorów instytucji kultury, którzy wypełniają swą misję również w tych trudnych warunkach.

Tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf].