Aktualności

23.03.2021

„Newsweek Polska” przegrał w sądzie z Instytutem Książki

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Instytutu Książki przeciwko „Newsweek Polska”.  W wyroku sąd zobowiązał Redaktora Naczelnego do bezpłatnego opublikowania sprostowania materiału autorstwa Cezarego Michalskiego pt. „Polowanie na grzeszników”, który ukazał się w tygodniku „Newsweek Polska” (nr 33) w dniu 10 sierpnia 2020 roku.

W związku ze wspomnianą wyżej publikacją Instytut skierował do Redaktora Naczelnego czasopisma „Newsweek Polska” wniosek o sprostowanie fragmentów materiału, które są nieprawdziwe i nieścisłe. W odpowiedzi na nadesłany wniosek pełnomocnik Redaktora Naczelnego poinformował o odmowie dokonania sprostowania z powodu rzekomych błędów formalnych. Wobec powyższego Instytut Książki złożył pozew z żądaniem publikacji sprostowania.

Poniżej przedstawiamy treść sprostowania:

„Sprostowanie

Instytut Książki oświadcza, że w materiale autorstwa Cezarego Michalskiego pt. „Polowanie na grzeszników”, opublikowanym w tygodniku „Newsweek Polska” (nr 33) w dniu 10 sierpnia 2020 roku, autor materiału zamieścił dotyczące Instytutu Książki nieścisłe i nieprawdziwe informacje, tj.:

„Nieprawdą jest, że wicedyrektor Instytutu Książki Krzysztof Koehler skreśla z list dotacyjnych czasopisma i książki. Wicedyrektor nie bierze udziału w ocenie wartości merytorycznej wniosków w programach dotacyjnych. Oceny tej dokonuje zespół ekspertów na podstawie stosownych regulaminów oraz wytycznych MKiDN”.

Wyrok nie jest prawomocny.