Aktualności

fot. facebook.com/DomLiteratury
05.12.2022

Jerzy Jarniewicz laureatem Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima

Poeta Jerzy Jarniewicz został laureatem Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima. Wyniki ogłoszono podczas niedzielnej gali finałowej promującego czytelnictwo Festiwalu Puls Literatury w Łodzi. To pierwszy laureat tej nagrody będący łodzianinem.

Nagroda w wysokości 50 tys. zł, którą za całokształt dokonań literackich przyznaje Dom Literatury w Łodzi wręczona została po raz dziesiąty. Wyróżnienie nawiązuje do przedwojennej tradycji honorowania przez miasto Łódź wybitnych twórców współczesnej literatury polskiej. Jednym z laureatów ówczesnej Nagrody Literackiej Miasta Łodzi był m.in. Julian Tuwim.

Obecnie wyróżnienie przyznawane jest za „twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych, która powinna otwierać nowe obszary dialogu oraz charakteryzować się ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną i humanistyczną”.

W tym roku kapituła pod przewodnictwem dziennikarki oraz wydawczyni Magazynu „Książki” Barbary Piegdoń-Adamczyk zdecydowała, że nagroda trafi do Jarniewicza. Oprócz związanego z Łodzią poety, eseisty i tłumacza na liście nominowanych byli: pisarka i eseistka Renata Lis oraz pisarz i felietonista Michał Witkowski.

W laudacji jury podkreśliło, że twórczość Jarniewicza w swoim całokształcie „to przebogata, wielowątkowa, kunsztownie i mądrze zaprojektowana biblioteka”.

„Pogrążeni w lekturze, słyszymy język piękny ale żywy, znajomy, a zarazem obcy. Słyszymy samego autora, uczestniczymy w jego biografii. Podsłuchujemy świat, w którym żyjemy. Rozpoznajemy samych siebie, nasze słabości i pragnienia. Zaczytani – spostrzegamy jednak że nie jesteśmy sami. Przebywamy w otwartej czytelni. Z nami jest wielu innych i wszyscy zaczynamy się dostrzegać – w naszej żywości, pojedynczości, którą zaczynamy rozumieć jako tęsknota za innym. Taka czytelnia nazywa się wspólnota” – zaznaczyli jurorzy.

Jarniewicz przyznał się, że to wyróżnienie sprawiło mu dużo radości ze względu na fakt, że jest to nagroda ściśle związana z Łodzią.

„Nie powiem, jak pewien król francuski, że Łódź to ja, albo, że ja to Łódź. Ale w dużym stopniu identyfikuję i odnajduję się w tym mieście. Tym bardziej, jest mi miło, że jestem bodaj pierwszym laureatem tej nagrody będącym mieszkańcem Łodzi” – powiedział poeta i wykładowca współczesnej literatury angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Jarniewicz dołączył do grona laureatów Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima, wśród których są: Magdalena Tulli, Hanna Krall, Jarosław Marek Rymkiewicz, Michał Głowiński, Ewa Lipska, Izabela Filipiak, Małgorzata Szejnert, Ewa Kuryluk i Wojciech Nowicki.

Laureat jest autorem kilkunastu książek poetyckich, m.in. „Makijaż”, „Woda na Marsie”, „Puste noce”, za którą otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius oraz „Mondo cane”, za którą w tym roku odebrał Nagrodę Literacką Nike. W obszarze jego zainteresowań krytycznych znajdują się poezja i proza anglojęzyczna, m.in. „Larkin. Odsłuchiwanie wierszy”, „Heaney. Wiersze pod dotyk”, „Znaki firmowe. Szkice o współczesnej prozie amerykańskiej i kanadyjskiej”, teoria przekładu - „Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, „Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze” oraz kontrkultura „All you need is love. Sceny z życia kontrkultury”, „Bunt wizjonerów”. Tłumaczył m.in. utwory Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Umberto Eco, Seamusa Heaneya, Ursuli Le Guin.

W części artystycznej gali w Monopolis wystąpił łączący nowoczesność z ludowością zespół Opla Stasiuk Trzaska. Było to ostatnie wydarzenie Festiwalu Puls Literatury, organizowanego w Łodzi po raz szesnasty. Nazwa cyklu wydarzeń mających na celu upowszechnianie literatury i rozwijanie czytelnictwa nawiązuje do wychodzącego w latach 1977-81 w Łodzi pisma literackiego opozycji demokratycznej „Puls”.

W tym roku festiwal odbywał się od hasłem „Wielka migracja”, nawiązującym do roku romantyzmu polskiego, ale i do sytuacji dzisiejszych uchodźców. Na program złożyło się blisko 50 wydarzeń: premier literackich, spotkań z autorami z Polski, Ukrainy, Danii i Angoli, debat, koncertów, wystaw, rozstrzygnięć konkursów.

Organizatorami wydarzenia są Dom Literatury w Łodzi i łódzki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

źródło: PAP, Bartłomiej Pawlak

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna