Aktualności

12.08.2021

Instytut Książki wsparł arabski przekład „Hymnu o perle” Czesława Miłosza

Niedawno ukazało się tłumaczenie Hymnu o perle Czesława Miłosza na język arabski. Przekład Hatifa Janabiego wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Hymn o perle wyszedł nakładem oficyny Manuszrat al-Dżamal / Al-Kamel Verlag.

Hymn o Perle to zbiór Czesława Miłosza wydany w 1982 roku przez Instytut Literacki w Paryżu jako 346. tom Biblioteki „Kultury”. Znalazły się w  nim wiersze, przekłady poetyckie oraz komentarze powstałe w latach 1974-1981, w większości drukowane w paryskiej „Kulturze” oraz w czasopismach krajowych: „Pismo”, „Tygodnik Powszechny”, „Twórczość”, „Zapis”, „Zeszyty Naukowe KUL”.

Hatif Janabi jest tłumaczem literatury polskiej na język arabski. Przekładał takich gigantów polskiej literatury jak Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Juliusz Słowacki, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Stanisław Grochowiak, Adam Zagajewski, Edward Stachura, Rafał Wojaczek, Ryszard Kapuściński, Olga Tokarczuk czy Leszek Kołakowski.