Aktualności

fot. fb Muzeum Jana Kochanowskiego
13.08.2021

Remont drewnianej oficyny Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Zabytkowa oficyna wchodząca w skład zespołu dworsko–parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zostanie poddana pracom remontowo-konserwatorskim. Projekt otrzymał dofinansowanie z UE. W czwartek podpisano umowę w tej sprawie.

W odnowionej oficynie mają być prowadzone prace Ośrodka Informacji, Dokumentacji i Badań nad Janem Kochanowskim oraz warsztaty literackie, zwłaszcza związane z twórczością renesansowego poety. Planowana jest tam również organizacja sympozjów, zjazdów i wykładów.

Drewniana oficyna dworska stojąca obok głównego budynku muzeum znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga prac remontowo-konserwatorskim. Koszt przedsięwzięcia to ponad 1,1 mln zł, z czego przeszło 537 tys. zł będzie pochodzić z funduszy unijnych. W planach jest również m.in. zakup wyposażenia dla ośrodka i sal edukacyjnych.

Istniejące od ponad 60 lat Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie jest jedyną w Polsce i na świecie instytucją muzealną poświęconą wybitnemu poecie doby renesansu. Rocznie muzeum odwiedza ponad 28 tys. osób.

Muzeum rozpoczęło działalność we wrześniu 1961 r. Jego siedzibę stanowi XIX-wieczny dworek rodziny Jabłonowskich, który powstał w miejscu dawnego dworu Kochanowskich.

Placówka bardzo zmieniła się w ostatnich latach. Dzięki funduszom unijnym przeprowadzono modernizację i rewaloryzację kompleksu parkowo-dworskiego. Powstała też nowa interaktywna wystawa „Jan Kochanowski - duch miejsca, klimat epoki”. W muzeum odbywają się koncerty, festiwale i spektakle plenerowe.

Autorka: Ilona Pecka