Aktualności

25.11.2008

Nabór wniosków do programów MKiDN do 1 grudnia 2008

Ze względu na fakt, iż dzień 30 listopada wypada w niedzielę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, iż zgodnie z art. 57. § 4. Kodeksu Postępowania Administracyjnego termin nadsyłania wniosków na pierwszy nabór programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego upływa w poniedziałek, 1 grudnia 2008 roku.

W związku z sygnalizowanymi przez wnioskodawców wątpliwościami odnośnie przedstawienia we wnioskach o dotacje kosztów pracy wolontariuszy, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 45.1 i art. 46.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako koszt pracy wolontariuszy mogą być wliczone jedynie faktycznie poniesione przez organizatora koszty diet, podróży służbowych oraz ubezpieczeń, a także inne koszty niezbędne dla wykonania przez wolontariuszy świadczenia na rzecz organizatora. Wymienione koszty muszą być ujęte w ewidencji księgowej organizatora.

za www.mkidn.gov.pl/po/