Aktualności

11.12.2013

Gloria Artis dla Abla Murcii Soriano

Abel Murcia Soriano, wybitny tłumacz literatury polskiej na hiszpański, otrzymał dziś w Warszawie, z rąk Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Abel Murcia Soriano jest poetą, tłumaczem i promotorem literatury polskiej w świecie hiszpańskojęzycznym. Z Polską związany jest od trzydziestu lat i obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Cervantesa w Krakowie (wcześniej – w Warszawie). Jego znakomite przekłady poezji Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Ryszarda Kapuścińskiego i Ewy Lipskiej, oraz często duży trud włożony w doprowadzenie do wydania wierszy polskich poetów za granicą, sprawiły, że polscy autorzy znani są i czytani nie tylko w Hiszpanii, ale również trafiają do czytelników z Ameryki Łacińskiej. Dowodem jakości i efektów pracy pana Murcii Soriano jest fakt, że wspólny z Gerardo Beltránem przekład tomu ChwilaWisławy Szymborskiej, przez wiele tygodni utrzymywał się na liście najlepiej sprzedających się tomików poetyckich w Hiszpanii.

Ogromną wartość dla propagowania poezji polskiej w świecie ma niewątpliwie wydanie antologii współczesnej poezji polskiej autorów urodzonych między 1960 a 1980 rokiem (Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea – autores nacidos entre 1960 y 1980, przygotowana wspólnie z Gerardo Beltránem i Xavierem Farré): publikacji na podobnym poziomie i o podobnym rozmachu – wybór wierszy ponad 60 poetów młodego pokolenia – próżno szukać na innych zagranicznych rynkach.